Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowi generałowie Policji

Podczas centralnych obchodów Święta Policji na placu Sławika i Antalla w Katowicach Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie sześciorgu wyższym oficerom Policji.

Akt mianowania na stopień nadinspektora stanowi najwyższe uznanie zasług w służbie. W trakcie tegorocznych uroczystości tę podniosłą chwilę przeżywali: insp. Adam Cieślak – komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, insp. Iwona Klonowska – komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. Dariusz Matusiak – komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie, insp. Jarosław Pasterski – komendant wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, insp. Waldemar Wołowiec – komendant wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu oraz insp. Dariusz Zięba – dowódca Central-nego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Nowi generałowie otrzymali z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego szable generalskie.

NADINSP. ADAM CIEŚLAK

Urodził się 47 lat temu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Do Policji wstąpił 20 września 1995 r. W pierwszych latach służby był związany z pionem prewencji i pionem kryminalnym Komendy Rejonowej/Powiatowej w Pruszkowie, realizując zadania na stanowiskach wykonawczych. Od 2000 r. pełnił służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym w KPP w Pruszkowie, a także w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej w tej jednostce. Od 2004 r. służył w CBŚ KGP (potem w CBŚP). 20 czerwca 2016 r. powierzono mu obowiązki zastępcy komendanta CBŚP, a 10 listopada został powołany na to stanowisko.

W listopadzie 2021 r. Komendant Główny Policji powierzył mu funkcję pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a 1 maja 2022 r. został powołany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko komendanta CBZC. Jego zasługi i doświadczenie zaowocowały nadaniem Brązowego i Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant”.

NADINSP. IWONA KLONOWSKA

Ma 46 lat. W szeregi Policji wstąpiła 21 lutego 2000 r. W 2010 r. otrzymała tytuł doktora nauk społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a od 2018 r. jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Początkowo realizowała zadania na stanowiskach wykonawczych w Wydziale Prewencji oraz Wydziale do spraw Przestępczości Nieletnich Komisariatu Policji Warszawa-Mokotów. W 2000 r. została skierowana do pełnienia służby w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie była m.in. wykładowcą, rzecznikiem CSP, a następnie radcą w Zespole Komunikacji Społecznej i Psychologów Zakładu Ogólnozawodowego. Kierowała Zakładem Komunikacji Społecznej i Pracownią Psychologiczną CSP. Pełniła także służbę na stanowisku zastępcy komendanta ds. dydaktycznych w CSP. Od 2014 r. była naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji i redaktorem naczelnym czasopisma Komendanta Głównego Policji „Policja 997”, a następnie dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej KGP. 5 marca 2020 r. została powołana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko komendanta rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nadinsp. Iwona Klonowska została odznaczona: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

NADINSP. DARIUSZ MATUSIAK

Urodził się 55 lat temu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Do Policji wstąpił 16 maja 1994 r. Służbę pełnił m.in. na stanowiskach wykonawczych w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Rejonowej Policji w Wodzisławiu Śląskim i kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Ponadto pełnił obowiązki zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Rydułtowach. 1 kwietnia 2002 r. został powołany na to stanowisko, a w 2003 r. na komendanta tej jednostki. Następnie awansował na zastępcę komendanta powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim. Był także komendantem miejskim Policji w Jastrzębiu Zdroju, komendantem miejskim Policji w Żorach oraz komendantem miejskim Policji w Bielsku-Białej. Od 2017 r. pełnił służbę w Komendzie Głównej Policji – m.in. jako naczelnik Wydziału Wsparcia Kierownictwa i jako naczelnik Wydziału Prezydialnego, a potem jako zastępca dyrektora biura w Gabinecie Komendanta Głównego Policji. Od października 2020 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki. 30 kwietnia 2021 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Zasługi i doświadczenie nadinsp. Dariusza Matusiaka stanowiły podstawę do nadania: Brązowego Krzyża Zasługi, Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Brązowej i Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant”.

NADINSP. JAROSŁAW PASTERSKI

Nowy generał Policji ma 50 lat. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W policyjne szeregi wstąpił 20 listopada 1996 r. Od początku służby był związany z pionem kryminalnym. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2004 r. służył w Wydziale XII w Gorzowie Wlkp. Centralnego Biura Śledczego KGP, a następnie w Zarządzie XXI w Szczecinie CBŚ KGP. W 2006 r. został naczelnikiem Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Potem pełnił służbę na stanowisku komendanta miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wlkp. CBŚ KGP. W 2017 r. powołano go na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Potem pełnił m.in. obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie i w Gorzowie Wlkp. 29 czerwca 2020 r. został powołany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Nadinsp. Jarosław Pasterski został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Otrzymał także Brązową i Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”.

NADINSP. WALDEMAR WOŁOWIEC

Urodził się 53 lata temu. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do Policji wstąpił 4 grudnia 1990 r. Początkowo realizował zadania na stanowiskach wykonawczych Komisariatu Policji Warszawa-Wola.

W maju 2001 r. powierzono mu obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy naczelnika Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Warszawa-Wola KSP, na które został mianowany we wrześniu. Pełnił także służbę na stanowisku zastępcy komendanta Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo oraz na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, następnie został naczelnikiem tego wydziału. W kwietniu 2016 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP z jednoczesnym powierzeniem obowiązków na stanowisku dyrektora tego biura, a w październiku 2018 r. Komendant Główny Policji mianował go na stanowisko dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP. 27 maja 2021 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Zasługi i doświadczenie nadinsp. Waldemara Wołowca stanowiły podstawę do nadania: Brązowego Krzyża Zasługi, Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę, Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnego Medalu za Zasługi dla Policji.

NADINSP. DARIUSZ ZIĘBA

Nowy generał ma 45 lat. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W policyjne szeregi wstąpił 1 października 1998 r. Na początku realizował zadania w OPP w Warszawie. W 2005 r. zaczął pełnić służbę w Sekcji Szturmowej II Wydziału Bojowego III Zarządu Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Policji KGP. Następnie służył m.in. w sekcjach bojowych BOA KGP, a w 2011 r. powierzono mu pełnienie obowiązków na kierowniczych stanowiskach w tych sekcjach. Służbę pełnił m.in. na stanowisku kierownika Sekcji Bojowej I Wydziału Bojowego II BOA. W 2013 r. powierzono mu pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Bojowego II BOA, a w czerwcu tego samego roku został mianowany na to stanowisko. Później został zastępcą dyrektora BOA KGP. W 2016 r. powierzono mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora BOA KGP, na to stanowisko został mianowany w marcu 2019 r. Następnie powierzono mu obowiązki służbowe na stanowisku dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, na które został powołany 19 kwietnia 2019 r.

Jego zasługi i doświadczenie zaowocowały nadaniem: Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant”.

oprac. AKK

zdj. Grzegorz Utnik / Gabinet KGP, Olaf Burakiewicz / KWP w Katowicach