Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jubileuszowe spotkanie

– Jesteście ambasadorami polskiej Policji. Pomagacie w sytuacjach, które dla ludzi często wydają się bez wyjścia. Wtedy pojawiacie się wy i pokazujecie, że można żyć inaczej. Lepiej. Dzięki wam uśmiechają się, są szczęśliwi – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk do laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Uroczyste spotkanie komendantów z wyróżnionymi policjantami odbyło się w przeddzień centralnych obchodów Święta Policji, 22 lipca 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

DOBRY OBRAZ POLICJI

– Tegoroczny konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest wyjątkowy, ponieważ doczekaliśmy się jego 15. edycji. To piękny jubileusz – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podczas uroczystej zbiórki. W spotkaniu uczestniczyli zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, komendanci wojewódzcy Policji z garnizonów, z których pochodzą laureaci konkursu, oraz ich bezpośredni przełożeni.

Uroczystość otworzył dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor. Przypomniał genezę i ideę konkursu, która zrodziła się w 2007 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Po gratulacjach głos zabrał Komendant Główny Policji.

– Po raz pierwszy spotykamy się w innym miejscu niż Komenda Główna Policji, ale są ku temu piękne powody. Jutro odbędą się centralne obchody Święta Policji, które w tym roku ściśle związane są z 100. rocznicą powołania Policji Województwa Śląskiego – mówił podczas rozmowy z laureatami gen. insp. Jarosław Szymczyk. Komendant główny przypomniał również słowa byłego biskupa polowego Józefa Guzdka, który pełnił jednocześnie obowiązki krajowego duszpasterza Policji, wypowiedziane podczas jednego ze spotkań z laureatami konkursu: „Jesteście aniołami o błękitnych sercach”.

– Jako szef polskiej Policji jestem dumny, kiedy spotykam się z takimi ludźmi jak wy.

Komendant podziękował również rodzinom laureatów, za zrozumienie, że ta służba wymaga wielu poświęceń.

Głos zabrali również sami wyróżnieni policjanci, choć nie ukrywali tremy i wzruszenia.

Mł. asp. Katarzyna Cader – detektyw z Komisariatu Policji w Kluczach KPP w Olkuszu powiedziała: – Myślę, że nikt z obecnych tutaj laureatów nawet nie pomyślał, że dostąpi kiedyś zaszczytu przywitania się z samym Komendantem Głównym Policji. Dla każdego z nas nasza praca jest pasją, którą wykonujemy z wielkim poświęceniem i trudem. Jesteśmy szeregowymi policjantami pierwszej linii, z małych komisariatów i czujemy ogromną dumę i satysfakcję, kiedy nasz poświęcony czas i zaangażowanie przyczyniają się do tego, że ktoś odmienia swoje życie. Niezależnie od tego, w jakim wydziale pracujemy, jakie stanowisko służbowe zajmujemy, każdy z nas może pomagać. Dla każdego z policjantów, oprócz hasła „Pomagamy i Chronimy” powinna być równie ważna, niewinna zasada, że jeżeli dobro się dzieli, to tak naprawdę się je mnoży.

Z kolei st. asp. Rafał Zduniak – st. dzielnicowy z III Komisariatu Policji w Łodzi, który nie wiedział, że został zgłoszony do konkursu, zwrócił uwagę, iż idea przyświecająca konkursowi powinna być jak najszerzej promowana, ponieważ zachęca policjantów do jeszcze większego niesienia pomocy.

Podczas spotkania wypowiadali się również przełożeni wyróżnionych policjantów, którzy nie kryli dumy ze swoich funkcjonariuszy. Komendant powiatowy Policji w Olkuszu mł. insp. Jarosław Klich, gratulując laureatom, poprosił, by swoim doświadczeniem i wiedzą dzielili się z młodymi policjantami, którzy dopiero rozpoczynają służbę. A nadinsp. Sławomir Litwin, komendant wojewódzki Policji w Łodzi powiedział, że w art. 25 ustawy o Policji jest cały katalog wymogów formalnych, które musi spełniać funkcjonariusz.

– Przymiotników składających się na cechy dobrego policjanta można zastosować bardzo wiele, ale w waszym wydaniu jest jeden na najwyższym poziomie. To wielka empatia.

Gospodarz tegorocznego spotkania nadinsp. Roman Rabsztyn – komendant wojewódzki Policji w Katowicach, kończąc uroczystą zbiórkę, przypomniał, że decyzja zmieniająca systemowo pracę dzielnicowych była słuszna, bo dzięki temu zyskali czas, by skupić się na problemach ludzi.

– Myślę, że służba dzielnicowych jest jedną z najważniejszych. To państwo tworzycie dobry obraz polskiej Policji i łączycie społeczeństwo z Policją. Szczerze gratuluję laureatom.

JESZCZE O IDEI KONKURSU

Ideą konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zgłoszeń policjantów do konkursu mogły dokonywać osoby indywidualne, organizacje i instytucje. Każde zgłoszenie stanowi niezależne społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym.

Na podstawie zgłoszeń komisja konkursowa, która składała się z laureatów trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciela Biura Prewencji KGP, wyłoniła pięciu laureatów. Typowanie kandydatów odbywało się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Głównym kryterium branym pod uwagę było przede wszystkim zaangażowanie kandydatów w dzia-łania podejmowane na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, w tym do-znającym przemocy w rodzinie, lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Do tegorocznego konkursu nadesłano 162 zgłoszenia dotyczące 143 funkcjonariuszy Policji. Wśród kandydatów byli funkcjonariusze zarówno służby prewencyjnej, jak i kryminalnej. Zgłaszający podkreślali wrażliwość na krzywdę ludzi, takt i kulturę osobistą policjantów. Organizatorem konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest Biuro Prewencji KGP.

Izabela Pajdała

zdj. Izabela Pajdała, Krzysztof Chrzanowski