Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

(...) Powodem była troska o policjanta, o jego zdrowie i wygodę podczas pełnienia służby w skwarne dnie pod palącemi promieniami słońca – jak napisał tygodnik „Na Posterunku”. Rozporządzenie umożliwiło szeregowym policji wodnej korzystanie w okresie letnim (od 15 maja do 30 września włącznie) z mundurów drelichowych w kolorze khaki. (...)

90 LAT TEMU
lipiec 1931

11 VII – Komendant główny PP skierował do wszystkich komendantów wojewódzkich okólnik nr 1658 będący rozwinięciem wytycznych ministra spraw wewnętrznych w sprawie odmechanizowania i racjonalizacji służby patrolowej na posterunkach wiejskich (R.K.G. nr 528). Sprowadzają się one do tego, aby ze względu na zmniejszenie się stanu liczebnego policji oraz konieczność stosowania oszczędności w wydatkach przewidzianych na wypłacanie strawnego, władze przy dysponowaniu służbą policyjną kierowały się istotną potrzebą koncentracji sił policyjnych do zagrożonych miejscowości (…), stosowały odmechanizowany system służby patrolowej na posterunkach wiejskich i racjonalizację służby policyjnej, uważając zarządzenie wydane w tym kierunku za przełomowe dla całokształtu organizacji służby bezpieczeństwa publicznego w Państwie (…). Powoływanie się na brak środków lub sił do wykonania poszczególnych zadań służbowych, przedkładanie wniosków o powiększenie stanów osobowych, dodatkowe kredyty będą musiały być uważane w poszczególnych wypadkach za pewnego rodzaju niezaradność.

20 VII – Minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki oraz I wiceminister spraw wojskowych gen. dyw. Kazimierz Fabrycy podpisali rozporządzenie w sprawie letniego umundurowania szeregowych Policji Państwowej pełniących służbę na drogach wodnych. Powodem była troska o policjanta, o jego zdrowie i wygodę podczas pełnienia służby w skwarne dnie pod palącemi promieniami słońca – jak napisał tygodnik „Na Posterunku”. Rozporządzenie umożliwiło szeregowym policji wodnej korzystanie w okresie letnim (od 15 maja do 30 września włącznie) z mundurów drelichowych w kolorze khaki, składających się z bluzy kroju koszulowego (z rozcięciem z przodu od kołnierza aż do wysokości pasa głównego, zapinanej na trzy duże metalowe guziki) oraz spodni długich, u dołu szerokich, z rozporkami po bokach (tzw. marynarskich), w które wszyte są kieszenie. Rozporządzenie ukazało się w Monitorze Polskim z 27 lipca 1931 r. poz. 247.

25 VII – W Warszawie odbyła się narada służbowa komendantów wojewódzkich PP, zwołana przez p. komendanta głównego celem omówienia najaktualniejszych spraw policyjnych chwili bieżącej. W naradzie, oprócz komendanta głównego PP, wzięli udział: nadinsp. Juliusz Geib – zastępca komendanta głównego PP, wszyscy naczelnicy wydziałów oraz oficerowie inspekcyjni KG PP. Obecny był również komendant główny Policji Woj. Śląskiego insp. Józef Żółtaszek. Obrady zagaił komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski, który podkreślił konieczność podjęcia maksimum wysiłków w celu zwalczenia trudności okresu przejściowego w dobie powszechnego kryzysu ekonomicznego. Następnie, z udziałem dyrektora Departamentu Politycznego MSW Aleksandra Hauke-Nowaka omawiany był problem reorganizacji służby śledczej oraz sprawa niezbędnego zwiększenia jej kadr przede wszystkim absolwentami Fachowej Szkoły Śledczej w Mostach Wielkich.

31 VII – W lesie pod Birczą (pow. dobromilski) kilku uzbrojonych bandytów urządziło zasadzkę na wóz pocztowy, który eskortował st. post. Jan Gibczyński, funkcjonariusz miejscowego posterunku. Ostrzelane z tyłu ofiary napadu (policjant i woźnica) nie miały szans na ucieczkę. Ciężko ranny policjant do końca bohatersko odpierał ataki bandytów, dopóki nie skonał. Jego pogrzeb na cmentarzu w Birczy przemienił się w powszechną manifestację. Posterunkowy Jan Gibczyński miał 39 lat, osierocił dwoje dzieci.

40 LAT TEMU
lipiec 1981

Słabe zaopatrzenie sklepów, w połączeniu z decyzją rządu zmniejszającą kartkowe przydziały mięsa z jednoczesną podwyżką cen żywności spowodowały pod koniec lipca zorganizowanie w całym kraju tzw. marszów głodowych, koordynowanych przez związkowców z NSZZ Solidarność. Pierwszy odbył się 25 lipca 1981 r. w Łodzi z udziałem ok. pięciu tysięcy ludzi, w kolejnych dniach podobne demonstracje miały miejsce w Krakowie, Nowym Sączu, Kutnie, Przemyślu, Piotrkowie Tryb., Łasku, Zduńskiej Woli, Puławach, Częstochowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Bełchatowie, Tomaszowie Maz., Zelowie i Szczecinie. 30 lipca ul. Piotrkowską w Łodzi przeszedł największy w Polsce marsz głodowy. Maszerowały w nim głównie kobiety z dziećmi. Według różnych szacunków ulicami przeszło od 20 do 100 tys. osób.

Staraniem Woj. Zespołu ds. KRM w KW MO w Kielcach zorganizowano spotkanie kierownictwa służbowego z matkami, których co najmniej dwoje dzieci pełni milicyjną służbę. W województwie jest 46 takich matek. Przybyły wszystkie te, którym zdrowie i warunki na to pozwoliły. Wśród nich była także 82-letnia Zofia Łagowska, u której 10 osób z bliskiej rodziny pełniło lub pełni służbę w szeregach MO: trzy córki, syn, synowa, czterech zięciów i wnuczka. Aktualnie z tej rodziny pracują w organach trzy osoby: córka Wanda z mężem Władysławem (w Kielcach) oraz wnuczka Grażyna (w Warszawie).

W Olsztynie odbyły się strefowe eliminacje krajowych zawodów funkcjonariuszy MO w wieloboju. Uczestniczyło w nich 70 zawodników z 14 komend wojewódzkich MO. Rywalizacja drużynowa przebiegała pod znakiem przewagi reprezentantów z komend w Łodzi i Olsztynie, którzy znaleźli się pierwszej piętnastce najlepszych wieloboistów. Największą indywidualnością okazał się szer. Henryk Prybicho (KW MO w Łodzi), który zwyciężył w trzech (na siedem rozegranych) konkurencjach, uzyskując doskonałe wyniki w rzucie granatem – 65,96 m, biegu na 800 m – 2:02,4 i w biegu na 100 m – 11,6 s.

20 LAT TEMU
lipiec 2001

6 VII – Sejm uchwalił ustawę o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Dokument określa zasady postępowania w tych działaniach w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także określa podmioty właściwe w tych sprawach. Ustawa ukazała się w Dzienniku Ustaw nr 110, poz. 1189. Wejdzie w życie po sześciu miesiącach od daty opublikowania.

15 VII – W szczecińskiej KWP uruchomiono – po raz pierwszy w Polsce – komputerowy system wspomagania dowodzenia siłami policyjnymi „Alkazar”. Został on wyposażony m.in. w nadajniki satelitarne i kamery w celu ułatwienia kierowania patrolami i zwiększenia ich mobilności.

19 VII – Sejm upoważnił Prezydenta RP do ratyfikowania konwencji Narodów Zjednoczonych skierowanej przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Konwencja została opracowana z inicjatywy prezydenta A. Kwaśniewskiego, który jej ideę zgłosił w 1996 r. podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

27 VII – Sejm po raz kolejny znowelizował ustawę o Policji, uwzględniając część poprawek wniesionych przez Senat. Policji przyznano nowe uprawnienia operacyjno-śledcze oraz rozszerzono zakres już posiadanych. Do tego rodzaju zmian należały: prawo prowadzenia za zgodą odpowiedniego prokuratora i sądu okręgowego kontroli korespondencji, zakładania podsłuchu i podglądu; uzyskanie na podobnych zasadach dostępu do tajemnic bankowych oraz informacji ubezpieczeniowych; zniesienie ograniczeń finansowych przy stosowaniu prowokacji lub zakupie kontrolowanym; prawo gromadzenia za zgodą prokuratora wiedzy o potencjalnym przestępcy, dotyczącej jego poglądów politycznych i religijnych oraz życia seksualnego i nałogów; możliwość gromadzenia i przetwarzania bez żadnych ograniczeń danych z części kodu genetycznego człowieka, pozwalających na jego identyfikację; uprawnienia do obserwowania i rejestrowania w miejscach publicznych obrazu i dźwięku.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie