Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Skręcenie i zwichnięcie

Kontynuacja cyklu artykułów o pierwszej pomocy. We współpracy z Sekcją Ochrony Pracy KGP funkcjonariusze, którzy są ratownikami medycznymi koordynującymi zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w poszczególnych jednostkach Policji, przybliżają różne sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu, w których mogą uczestniczyć policjanci.

Służba w Policji często niesie ze sobą zagrożenie wystąpienia urazów, a w szczególności obrażeń w obrębie stawów. Najczęściej do tego typu zdarzeń dochodzi podczas biegu, kiedy ustawimy stopę na nierównym terenie i nastąpi jej gwałtowne wywinięcie do zewnętrznej krawędzi. W takim mechanizmie urazu najczęściej dochodzi do uszkodzenia struktury stawu od strony bocznej: więzadło piętowo-strzałkowe, skokowo-piętowe oraz skokowo-strzałkowe przednie. Statystycznie rzadziej zdarza się wywinięcie stopy do wewnątrz, jednak jeśli taki uraz by wystąpił, najczęściej wtedy uszkodzeniu ulegają więzadła piszczelowo-piętowe, piszczelowo-skokowe tylne oraz trójgraniaste.

SKRĘCENIE

Skręcenie definiuje się jako uraz polegający na gwałtownym przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie, wielokrotne rozciągnięciu elementów wiązadłowo-torebkowych stawu.

W zależności od ciężkości urazu możemy wyróżnić trzy stopnie uszkodzenia struktur stawu:

I stopnia: to naciągnięcie więzadeł i torebki stawowej, niewielki ból, obrzęk i ograniczenie ruchomości, bez niestabilności;

II stopnia: rozerwanie torebki stawowej i częściowe zerwanie więzadeł, znaczna bolesność, wyraźny obrzęk, częściowa niestabilność;

III stopnia: rozerwanie torebki stawowej i całkowite przerwanie więzadeł, niestabilność stawowa z dużym obrzękiem i bolesnością, trudności z chodzeniem.

ZWICHNIĘCIE

Zwichnięcie definiuje się jako przemieszczenie końców stawowych kości z utratą naturalnej czynności stawów. Często dochodzi do uszkodzenia łąkotek, chrząstki oraz więzadeł i rozerwania torebki stawowej, a nawet do przerwania ciągłości tkanki skórnej. Zwichnięciu może ulec każdy staw, w tym stawy kuliste, takie jak ramienne lub biodrowe. W wyniku urazu może dojść do ich zwichnięcia potocznie nazywanego „wybiciem” lub „wypadnięciem”.

POSTĘPOWANIE RATOWNICZE
 • Zadbaj o bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego.
 • Usuń odzież znad miejsca uszkodzenia.
 • Jeśli są obecne rany – osłoń je jałowym opatrunkiem.
 • Jeśli jest obecne krwawienie – zatamuj.
 • Unieruchom kończynę w pozycji zastanej, opatrunek wykonaj z bandaża elastycznego lub za pomocą szyny. Kieruj się zasadą stabilizacji kończyny według prawa Potta: przy uszkodzeniu stawu unieruchom staw i sąsiadujące z nim kości.
 • Jeśli położenie kończyny nie jest fizjologiczne, nie nastawiaj jej!
 • Wezwij pomoc.
 • Jeśli masz możliwość, wykonaj okłady z lodu na wysokości urazu.
 • Ogranicz ruch.
 • Zabezpiecz poszkodowanego przed wychłodzeniem.
 • Reaguj na wszelkie zmiany zachodzące i poszkodowanego.

 

sierż. szt. Krzysztof Pacud

specjalista Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie

zdjęcie autor