Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wzajemnie się uzupełniamy

Za nami pierwszy numer „Gazety Policyjnej” w nowej odsłonie. Postanowiliśmy przyjrzeć się „konkurencji”, która wydawana jest w garnizonach i szkołach Policji.

Policja zawsze miała swoją gazetę. W 1939 r. Komenda Główna Policji Państwowej wydawała tygodnik „Na Posterunku” i dwumiesięcznik „Przegląd Policyjny”. Wcześniej były to: tygodnik „Gazeta Policji Państwowej”, a potem ukazująca się z tą samą częstotliwością „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”. Periodyki ukazywały się także w PRL-u. W 1990 r. tygodnik „W Służbie Narodu” wraz z Milicją Obywatelską przestał istnieć. Zastąpiły go dwa wydawnictwa: „Magazyn Kryminalny 997” i „Gazeta Policyjna”, które początkowo wychodziły naprzemiennie jako dwutygodniki. Gdy ten pierwszy przestał się ukazywać, „Gazeta Policyjna” w 1998 r. stała się tygodnikiem. Z czasem zwiększała swoją objętość i stopniowo zyskiwała kolor, kilka razy w roku wychodziły numery świąteczne, formatem zbliżone do obecnego wydania. W 2005 r. ukazały się ostatnie numery policyjnego tygodnika. W kwietniu tego samego roku światło dzienne ujrzał pierwszy numer miesięcznika „Policja 997”, który pożegnaliśmy wraz z końcem 2020 r. Tak oto historia zatoczyła koło i od stycznia 2021 r. wróciliśmy do starej nazwy – „Gazeta Policyjna”, pozostając miesięcznikiem.

W GARNIZONACH

W kraju także ukazują się periodyki policyjne wydawane przez komendy wojewódzkie, choć w dobie inwazji mediów elektronicznych, platform i portali cyfrowych oraz serwisów społecznościowych nie jest ich zbyt dużo. Należy mieć nadzieję, że przetrwają coraz bardziej lapidarną komunikację, jaka rozwija się w sieci, i ocalą zwyczaj budowania pełnych zdań w mowie polskiej. Przykłady wydawnictw naukowych pokazują, że można połączyć nowoczesność, tradycyjną formę przekazu i fachową wiedzę, dając atrakcyjny produkt skierowany do konkretnego odbiorcy.

Na Mazowszu ukazują się dwa pisma o ugruntowanej już pozycji i historii. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu wydaje dwumiesięcznik „Policyjny Głos Mazowsza”. Periodyk oprócz wersji papierowej można przeczytać również w internecie. Ukazuje się od 2000 r., a o PGM i innych pomysłach Tadeusza Kaczmarka, legendarnego rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, pisaliśmy obszernie na łamach „Gazety Policyjnej” w jej pierwszej odsłonie. Oprócz doniesień dokumentujących bieżące wydarzenia w garnizonie na stronach pisma można znaleźć materiały o ludziach z pasją, teksty historyczne, rozmowy z przedstawicielami kierownictwa garnizonu i doniesienia o sukcesach mazowieckich sportowców, zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników Policji.

W Warszawie ukazuje się co miesiąc „Stołeczny Magazyn Policyjny”. Podtytuł „W służbie i poza nią” określa zawartość pisma przygotowywanego w Komendzie Stołecznej Policji. Oprócz artykułów o ciekawych postaciach ze środowiska policyjnego, wywiadów i aktualności są tu także porady prawne, opisy wyposażenia służbowego, przykłady treningów fizycznych, a nawet sposobu odżywiania w zależności od rodzaju służby, zbilansowane specjalnie na czasy pandemii koronawirusa. Bardzo ciekawe były numery przygotowywane z okazji jubileuszy policyjnych – na stulecie powołania Policji Państwowej czy przypominające dzieje policji wodnej, której setna rocznica powstania przypadła w 2020 r. SMP ukazuje się od 2003 r. i ma, oprócz wydania papierowego, swoją stronę w sieci.

Drogą upamiętnienia jubileuszy poszła Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, która co prawda nie wydaje żadnego regularnego periodyku w wersji tradycyjnej, ale na specjalne okazje ukazują się wydawnictwa okolicznościowe. W 2019 r. KWP w Rzeszowie wspólnie z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. podkarpackiego wydała „Biuletyn Jubileuszowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie”, upamiętniający postać jej patrona Wiktora Zygmunta Sas-Hoszowskiego. Druk pisma związany był z uroczystym odsłonięciem tablicy poświęconej świeżo nadanemu patronowi garnizonu. W lipcu 2019 r. KWP w Rzeszowie wspólnie z redakcją miesięcznika „Podkarpacka Historia” wydrukowała jednodniówkę „100 Rocznica Powstania Policji Państwowej”, która była rozdawana podczas wojewódzkiego Święta Policji.

Dziesiąty rok z rzędu KWP w Gdańsku wydaje „Kwartalnik Pomorskiej Policji. Patrol”, dostępny w wersji papierowej oraz online. Celem zamieszczanych materiałów jest komunikacja wewnętrzna oraz integracja środowiska, stąd oprócz tekstów o bieżących wydarzeniach i ciekawych lokalnych pomysłach pojawiają się także materiały o sukcesach sportowych i innych osiągnięciach pracowników i fukcjonariuszy z Pomorza.

Dwunastoletnim stażem – pierwszy numer ukazał się w październiku 2009 r. – może pochwalić się „Informator KWP w Olsztynie”, wydawany w wersji elektronicznej. Od 2007 r. w formie papierowej lub tylko cyfrowej wydawany jest również rocznik „Policja Warmii i Mazur” – w ostatnich latach ukazywał się głównie z okazji resortowych rocznic.

W wersji elektronicznej ukazuje się „Magazyn Policjantów i Pracowników Policji Województwa Łódzkiego. Policja Łódzkie”.

KWP w Krakowie wydaje online czasopismo „Wieści z Mogilskiej”. KWP w Gorzowie od 2008 r. publikuje w internecie tygodnik „Komunik@tor”, będący kompilacją najważniejszych wydarzeń w garnizonie. Z okazji rocznic policyjnych i innych ważnych wydarzeń powstają numery specjalne „Komunik@tora” poświęcone na przykład: setnej rocznicy powołania Policji Państwowej, kobietom w szeregach Policji oraz mundurowym sportowcom, co powiązane jest z Galą Policyjnych Mistrzów Sportu Województwa Lubuskiego. Podsumowaniem dwunastu miesięcy jest „Komunik@tor Roczny”. Wydania specjalne, oprócz wersji elektronicznej, ukazują się również w formie tradycyjnej.

W latach ubiegłych w wielu garnizonach ukazywały się e-komunikatory. Ich pozostałością jest na przykład „Policja w Wielkopolsce” wydawana przez KWP w Poznaniu i udostępniana w obiegu wewnętrznym. Wyróżnia ją to, że nadal się ukazuje, a oprócz relacji z bieżących wydarzeń przeczytać w niej można wywiady z ciekawymi ludźmi i materiały o pasjonatach w Policji.

WYDAWNICTWA SZKOLNE

Bogatą ofertę mają szkoły Policji. Niestety brak już „Przeglądu Prewencyjnego” wydawanego wcześniej przez SP w Słupsku, ale inne ośrodki zachowały cyklicznie ukazujące się periodyki z numerami ISSN.

Szkoła Policji w Pile jest wydawcą „Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego”, który w wersji papierowej dystrybuowany jest do KGP, komend wojewódzkich, a wersji cyfrowej dostępny jest na stronie szkoły.

Szkoła Policji w Katowicach od 2013 r. wydaje „Policyjne Forum Szkoleniowe”, które ukazuje się raz na dwanaście miesięcy. W ubiegłym roku wyszedł ósmy numer rocznika, w dużej części poświęcony pasjom ludzi służących i pracujących w Policji. „Policyjne Forum Szkoleniowe” dostępne jest zarówno wydawnictwo papierowe, jak i na stronie szkoły.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest natomiast wydawcą „Kwartalnika Policyjnego”, ukazującego się w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Czasopismo stanowi forum wymiany wiedzy dotyczącej tematyki policyjnej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie może zaprezentować trzy pisma, każde dostępne na papierze oraz w internecie. Są to: kwartalnik „Przegląd Policyjny”, półrocznik „Internal Security” i wychodzący co trzy miesiące – „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”.

Ważnym punktem oferty naukowej Policji jest kwartalnik wydawany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji „Problemy Kryminalistyki”, który ma za sobą sześćdziesięciopięcioletnią historię. Pismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach wydawnictw naukowych.

Uzupełnieniem wymienionych periodyków może być ogólnopolskie czasopismo Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”, które zgodnie z zasadą servo per amikeco (służyć przez przyjaźń) propaguje szeroko pojętą integrację osób zrzeszonych w stowarzyszeniu. Dostępna jest wersja papierowa i online na stronie ipa polska.

PAWEŁ OSTASZEWSKI