Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Paramedyk 2021

W tym roku już po raz 14. na terenie Gdańska i powiatu kartuskiego, w dniach 19–22.09.2021 r., odbyło się wydarzenie edukacyjno--szkoleniowe „Paramedyk 21”. Organizatorom udało się w tym roku powrócić, po przerwie spowodowanej pandemią, do pełnego wymiaru tego projektu, czyli: konferencji, warsztatów i zawodów.

W imprezie biorą udział czteroosobowe drużyny z polskich i zagranicznych jednostek o charakterze sił specjalnych. Pierwszy etap poświęcony jest edukacji, przede wszystkim w zakresie stosowania najnowszych standardów taktycznej opieki nad poszkodowanym w warunkach bojowych. Uczestnicy biorą udział w pokazach, warsztatach i konferencji naukowej, które prowadzone są przez polskich i zagranicznych ekspertów z dziedziny ratownictwa i działań specjalnych. Podczas tegorocznej konferencji, której temat przewodni brzmiał „Medycyna i służby mundurowe – potrzeby, zależności i oczekiwania”, można było wysłuchać wielu interesujących wystąpień, m.in. na temat: „Szkolenie funkcjonariuszy jednostek specjalnych Policji a Covid-19”, „Najczęstsze obrażenia ciała doznane w trakcie służby przez funkcjonariuszy jednostek specjalnych Policji – wyniki badań”, „Urazy spowodowane wybuchami ładunków improwizowanych”, „Urazy głowy – rekomendacje TCCC”, czy „Płynoterapia dożylna”.

Podczas tegorocznej konferencji została również omówiona problematyka zagrożeń CBRN.

WARSZATY I ZAWODY

W drugiej części pierwszego dnia „Paramedyka” organizatorzy przygotowali zajęcia warsztatowe. Pierwsze zrealizowane zostały przez pracowników Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i dotyczyły zaawansowanych zabiegów medycznych z użyciem najnowocześniejszych symulatorów medycznych oraz specjalnej karetki. Kolejne zajęcia odbyły się w godzinach wieczorno-nocnych w Stężycy. Ćwiczenia przygotowali pracownicy firmy Wolf Security i obejmowały one działanie zespołów szturmowych podczas ataku uzbrojonego napastnika – scenariusz tego zadania zbliżony był do ataku dokonanego 22 lipca 2011 r. na wyspie Utoya w Norwegii przez Andersa Breivika.

Drugi dzień to rywalizacja zespołów w ramach zawodów. Każda z grup realizowała zadania w różnych miejscach Trójmiasta i powiatu kartuskiego. Ich scenariusze były bardzo różnorodne, często inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, zmuszając drużyny do działania w realiach podwyższonego poziomu stresu oraz presji czasu.

W tegorocznej imprezie – bezpośrednio – udział wzięło 10 zespołów, a także wielu gości, którzy występowali w roli obserwatorów i uczestników konferencji.

NAJLEPSI

Wydarzenie „Paramedyk” daje możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami różnych służb i formacji. Organizatorom zależy, aby poprzez systemowe wdrażanie wytycznych TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care) poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy i żołnierzy w trakcie realizowanych przez nich działań taktycznych.

W tym roku wyróżnionymi zespołami, które zdobyły największą liczbę punktów w trakcie rywalizacji podczas zawodów, były: SPKP Rzeszów, SPKP Olsztyn i drużyna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jarosław Przyjemczak

IPK

zdjęcia Jarosław Przyjemczak