Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjantki w służbie pokoju

Polskie policjantki uczestniczą w misjach pokojowych od 21 lat z okładem. Pierwsze trzy trafiły w 1999 r. do Bośni i Hercegowiny na Bałkanach. Służyły w ramach misji ONZ – UNMBiH (United Nations Mission in Bosna and Hercegovina).

Do historii jako pierwsza polska policjantka na misji przeszła Maria Nałęcka z CLK KGP, która w 2005 r. w stopniu młodszego inspektora odeszła na emeryturę. Razem z nią do byłej Jugosławii wyjechały wtedy: Justyna Pawelczyk z KPP w Wejherowie i Grażyna Grabowska z KWP we Wrocławiu. Pani Maria przy rejestracji została zapisana jako pierwsza i tak już zostało.

Od tego czasu funkcjonariuszki, ale także pracownice Policji – bo bywało, że w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie były także pielęgniarki na stanowiskach cywilnych – wyjeżdżały na misje 120 razy. Niektóre, co trzeba zaznaczyć, kilkakrotnie. Jak choćby Maria Nałęcka, która dwa razy służyła w Bośni i Hercegowinie i raz w JSPP w Kosowie. Od początku udziału polskiej Policji w operacjach pokojowych, czyli od 1992 r., wszystkich wyjazdów na misje, zarówno mężczyzn, jak i kobiet było już ponad 4 tysiące.

Obecnie w Gruzji wśród czterech misjantów naszej służby jest jedna kobieta – podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro. W czerwcu z Gruzji wróciła natomiast asp. szt. Maja Serkowska, dziś po ponad dwudziestu latach służby, już w stanie spoczynku.

Niedawno Maja Serkowska zaczęła nową przygodę z inną służbą – Frontexem, ale jak mówi, lata w Policji dały jej wspaniałe doświadczenie i realizację młodzieńczych marzeń.

– Cieszę się, że byłam policjantką i nigdy nie żałowałam tej decyzji – mówi Maja Serkowska. – Byłam dzielnicową, zajmowałam się nieletnimi, pracowałam z ofiarami przemocy, realizowałam się w prewencji kryminalnej, a w końcu służyłam na stanowisku kierowania w mojej macierzystej jednostce – KPP w Kartuzach. Po drodze miałam okazję i przyjemność, a jednocześnie zaszczyt, uczestniczyć w misjach, najpierw EULEX Kosovo, a następnie EUMM Georgia. Teraz postanowiłam zrobić kolejny krok naprzód i po powrocie z misji przeszłam rekrutację do Frontexu, który zajmuje się ochroną zewnętrznych granic UE.

Podczas misji na Kaukazie policjantka pracowała przez pierwsze pół roku jako obserwator monitorujący umowną granicę między Gruzją a Osetią Południową podlegającą rejonowi działania Biura Terenowego EUMM w Gori, a następnie aplikowała na stanowisko oficera operacyjnego. Ponadto pełniła funkcję lokalnego pełnomocnika ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn, zarówno jeżeli chodzi o uczestników misji, ale także w odniesieniu do społeczności miejscowych. Funkcja taka w organizacjach międzynarodowych wymagana jest w związku z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 WPS (Woman Peace and Security).  

PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdjęcia z archiwum Mai Serkowskiej

 

Bez udziału kobiet nie ma pokoju i bezpieczeństwa

R ada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 13 października 2000 r. przyjęła jednogłośnie Rezolucję nr 1325 dotyczącą kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Rezolucja 1325 traktowana jest jako kamień węgielny dla rozwoju Agendy ONZ. Zawiera zestaw narzędzi wspierających działania na rzecz większego zaangażowania kobiet w rozwiazywanie konfliktów zbrojnych i zapobieganie im, a także procesy budowania pokoju. Wzywa również do zagwarantowania odpowiedniego udziału kobiet w wysiłkach służących utrzymaniu oraz promocji pokoju i bezpieczeństwa, a także do włączenia kobiet w procesy decyzyjne związane z zapobieganiem konfliktom i ich rozwiązywaniem.

Polska Policja aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz implementacji Agendy WPS (Women Peace and Security), dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, realizując przyjęty w 2018 r. trzyletni Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018–2021.

W ciągu ostatnich lat procentowy udział kobiet w szeregach Policji stale rośnie. Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP obserwuje też stały wzrost zainteresowania misjami zagranicznymi przez policjantki. O obsadzie na stanowisko w misjach i operacjach pokojowych decydują przede wszystkim indywidualne predyspozycje i kwalifikacje kandydata. Tym rygorom podlegają także wewnętrzne procedury związane z rekrutacją i doborem kobiet do udziału w kontyngentach policyjnych. W Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, realizującej przede wszystkim działania prewencyjne, policjantki pełniły służbę zarówno w plutonie logistycznym, jak i w plutonie bojowym, stając ramię w ramię z mężczyznami.

Aktualnie, w ramach przedsięwzięć UE o charakterze pokojowym, polskie policjantki są w Gruzji i Kosowie. Jak dotąd, służbę w misjach zagranicznych pełniło łącznie ponad 100 kobiet.

Więcej szczegółów na temat Agendy WPS na stronie policja.pl w zakładce „kobiety”.

BMWP KGP