Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Paramedyk 2020 online

Już po raz 13., na terenieGdańska, 29 i 30 września br., odbyło się wydarzenie edukacyjno-szkoleniowe „Paramedyk”, organizowane nieprzerwanie od 2008 r., lecz tegoroczną edycję, z powodu pandemii, przeprowadzono w formie zdalnej.

Program obejmował konferencję, warsztaty, a także możliwość wirtualnego spotkania się ze specjalistami poszczególnych dziedzin. Temat konferencji – jak najbardziej aktualny: „Zabezpieczenie medyczne działań policyjnych podczas występowania zagrożenia epidemiologicznego”.

Konferencję otworzył nadinsp. Andrzej Łapiński, komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, który wspomniał o konieczności kontynuacji, pomimo wszelkich napotykanych trudności, organizacji tego typu inicjatyw, których celami są wymiana doświadczeń, nabywanie i poszerzanie wiedzy specjalistycznej, a zwłaszcza tej dotyczącej zabezpieczenia medycznego działań policyjnych.

Podczas konferencji poruszone zostały m.in. tematy z zakresu bezpieczeństwa epidemiologicznego formacji mundurowych, takie jak: „Szkolenie funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej a rzeczywistość w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego na przykładzie wydarzenia edukacyjno-szkoleniowego Paramedyk”, które omówił nadkom. dr Jarosław Przyjemczak, „Zagrożenia funkcjonariuszy podczas działań w dobie pandemii COVID-19” zaprezentowane przez dr Wojciecha Woska z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz „Epidemia – wyzwanie czy rutyna w działaniach medycznych”, które omówił dr Paweł Musiał ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki z kolei mówił o nowych technologiach wykorzystywanych w szkoleniach zyskujących coraz większą popularność ze względu na ograniczenia bezpośrednich kontaktów z powodu trwającej pandemii. Uczestnicy konferencji mogli również wziąć udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Davida Rivasa, menadżera ds. bezpieczeństwa w Arcus Technology z Wielkiej Brytanii, który poruszył temat cyberzagrożeń. Powodzeniem cieszyły się ponadto panele eksperckie dotyczące: organizacji zabezpieczenia medycznego podczas działań policyjnych, ratownictwa specjalnego – organizacji działań ratowniczych na akwenach, działań ratowniczych w sytuacjach zdarzeń mnogich podczas występowania zagrożenia epidemiologicznego oraz elementów symulacji medycznej w procesie kształcenia kadr.

Pomimo braku możliwości bezpośredniego spotkania się, ważne, jak co roku, były możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami różnych służb i formacji oraz prezentacja wyników badań z zakresu aktualnych problemów epidemiologicznych oraz ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny taktycznej.

Organizatorom zależy, aby przez systemowe wdrażanie wytycznych TCCC (skrótowiec słów: tactical, combat, casualty, care) poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy i żołnierzy w trakcie realizowanych przez nich działań taktycznych. Tegoroczna edycja wydarzenia „Paramedyk 2020”, choć odmienna od poprzednich, uzmysłowiła jego uczestnikom, że zagrożenia, które mogą napotkać podczas działań, nie zawsze będą widoczne i oczywiste do zidentyfikowania. Dlatego tak ważnym elementem jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy i żołnierzy do realizacji postawionych zadań.

nadkom. dr JAROSŁAW PRZYJEMCZAK, oprac. ipk

zdjęcie archiwalne Izabela Pajdała