Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Linia życia

Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112 – Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Dla zwykłego człowieka ratowanie życia to okoliczność wyjątkowa. W waszym przypadku mierzycie się z takimi doświadczeniami bardzo często. Bez operatorów numeru 112 nie byłoby wielu ocalonych istnień ludzkich – powiedział premier Mateusz Morawiecki do operatorów podczas spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112.

W spotkaniu, które odbyło się 11 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczyli także: szef resortu Mariusz Kamiński, sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, dyrektor generalny MSWiA Urszula Kulasiewicz, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP mł. insp. Tomasz Maluszczak, zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Sławomir Rusak oraz kom. Mikołaj Pietrak z Wydziału Dyżurnych GSP KGP. Wśród zaproszonych na spotkanie operatorów był także kierownik CPR w Lublinie Jarosław Szymczyk, z którym po oficjalnej części uroczystości rozmawiał szef Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

PONAD 22 MLN ZGŁOSZEŃ

W Polsce funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego – dwa na Mazowszu (w Warszawie i w Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach. 1300 operatorów odbiera połączenia kierowane na numery alarmowe 112 i 997, 998 i 999 z obszaru całego kraju. W ubiegłym roku zarejestrowali oni ponad 22 mln zgłoszeń, co oznacza średnio ponad 1,8 mln połączeń miesięcznie i 60 tys. każdego dnia.

Poprawne funkcjonowanie systemu możliwe jest w dużej mierze dzięki funkcjonariuszom i pracownikom Policji, którzy realizują zadania operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) oraz administrują Centralnym Punktem Systemu Powiadamiania Ratunkowego zapewniającym dystrybucję informacji o lokalizacji i danych udostępnianych przez Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych.

W swoim podstawowym założeniu obsługa zgłoszenia alarmowego polega na przyjęciu informacji oraz przekazaniu jej w zestandaryzowanej formie wraz z informacjami towarzyszącymi za pomocą systemu informatycznego w celu podjęcia działań adekwatnych do sytuacji przez właściwe służby: Policję, Państwową Straż Pożarną, zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego lub inne podmioty czy służby pomocnicze, np. straż miejską, GOPR, TOPR, pogotowia energetyczne, gazowe, wodociągowe itd. W ubiegłym roku CPR przekazały im informacje o ponad 6 mln zdarzeń.

Początki definiowania problematyki jednolitego numeru alarmowego sięgają 29 lipca 1991 r., kiedy Rada Europy wydała stosowną uchwałę. Szczegółowe regulacje zawarto w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2002/22/WE z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników. Polskim aktem normatywnym jest ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1077).

Wypracowanie ujednoliconego kształtu ogólnokrajowego Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) w sferach formalnoprawnej, organizacyjnej i technicznej pozwoliło na zestandaryzowany sposób obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer 112. 

NAJWIĘCEJ ZGŁOSZEŃ DO DYSPOZYTORÓW POLICJI

Statystyki obsługi zgłoszeń kierowanych do operatorów numeru 112 wykazują, że większość zgłoszeń alarmowych kierowana jest do dyspozytorów Policji. Wynika to przede wszystkim z bardzo szerokiego zakresu ustawowych zadań tej formacji. Dodatkowo przy działaniach innych służb występuje potrzeba zabezpieczenia miejsca zdarzenia czy przeprowadzenia czynności procesowych. Niestety, w ubiegłym roku ponad 8,6 mln zgłoszeń okazało się fałszywych, dlatego MSWiA oraz służby stale apelują o nieblokowanie numeru 112 – linii, która służy ratowaniu życia i zdrowia.

NAJWYŻSZE STANDARDY

Sieć OST112 to nowoczesna, oparta na łączach światłowodowych, o najwyższych standardach bezpieczeństwa i niezawodności, rozległa sieć szkieletowa IP/MPLS klasy operatorskiej o zasięgu ogólnopolskim. Stanowi podstawową sieć transportową dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i ratownictwo, zapewniającą szeroko dostępne i bezpieczne usługi transferu danych, głosu i obrazu w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Dlatego dzięki ciągłej modernizacji oraz profesjonalizmowi i dużemu zaangażowaniu służb Policji możliwa jest bezpieczna wymiana informacji między Systemem Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji, Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także sprawny dostęp do lokalizacji abonenta wykonującego połączenie na numery alarmowe za pośrednictwem Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego (więcej o najnowszych technologiach w Policji pisaliśmy w nr. 1/2020 „Policji 997”).

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 były okazją do poinformowania o rozwiązaniach, które będą miały wpływ na warunki pracy operatorów. 11 lutego br. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez MSWiA projekt zmian w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego.

– Nie przypadkiem dziś Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczącej Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Chcemy wzmocnić instytucję, którą tworzycie, i nadać dodatkowy status jej pracownikom – zaznaczył szef MSWiA Mariusz Kamiński.

APLIKACJA ALARM112

Od stycznia br. osoby z dysfunkcją słuchu i mowy mogą korzystać z aplikacji mobilnej Alarm112. To efekt współpracy MSWiA z m.in. Polskim Związkiem Głuchych. Aplikacja umożliwia kontakt z CPR dzięki odpowiednim piktogramom określającym kategorię zdarzeń alarmowych. Bardzo ważnym elementem jest możliwość dwustronnej komunikacji z operatorem numerów alarmowych opartej na SMS, co umożliwia zebranie dodatkowych informacji o zdarzeniu. Aplikacja pozwala również na wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc w przypadkach, gdy osoba zgłaszająca nie jest w stanie – z różnych powodów – wykonać połączenia głosowego. Aplikacja jest powszechnie dostępna dla posiadaczy telefonów z systemem operacyjnym Android (sklep Google Play) oraz iOS (sklep App Store). 

BŁiF KGP, www.gov.pl, opr. A.Ch.

zdj. Andrzej Chyliński