Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Cześć i chwała Bohaterowi!

W dziesiątą rocznicę tragicznej śmierci podkom. Andrzeja Struja na kapliczce nieopodal miejsca, gdzie zadano mu śmiertelne ciosy, odsłonięto tablicę poświęconą bohaterskiemu policjantowi. Aktu odsłonięcia dokonali wspólnie Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZP podinsp. Andrzej Szary.

Warszawska kapliczka poświęcona Matce Bożej usytuowana przy zbiegu ulic Wolskiej i Fort Wola stoi niedaleko przystanku, gdzie dziesięć lat temu został śmiertelnie ranny stołeczny policjant. Jest jednym z wielu wolskich świadków przeszłości. W pierwszą rocznicę śmierci policjanta na słupowej kapliczce zawisła tablica ufundowana przez przedstawicieli Tramwajów Warszawskich. W lipcu ubiegłego roku uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy na wniosek Komendy Głównej Policji północno-zachodniej stronie skrzyżowania ulic Wolskiej i Fort Wola nadano nazwę Skweru Andrzeja Struja. To w tym miejscu, przed maryjną kapliczką, co roku 10 lutego spotykają się przyjaciele zamordowanego, policjanci, tramwajarze i wszyscy ci, którzy chcą uczcić pamięć stołecznego stróża prawa.

W poniedziałek, 10 lutego 2020 r., w dżdżysty, wietrzny poranek przed błękitno-białą kapliczką policjanci zaciągnęli wartę honorową, stanęły poczty sztandarowe, zebrali się uczestnicy rocznicowej uroczystości. Przybyła rodzina Andrzeja Struja – matka Elżbieta i brat Dariusz z najbliższymi. Policję reprezentował jej komendant główny gen. insp. Jarosław Szymczyk. Obecni byli także: komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wojciech Lesiuk, wiceprzewodniczący ZG NSZZP podinsp. Andrzej Szary, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Mirosław Bednarski, komendant rejonowy Policji Warszawa IV mł. insp. Tomasz Znajdek oraz przedstawiciele Tramwajów Warszawskich, duchowieństwa, Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Polska i oczywiście Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, gdzie służył podkom. Andrzej Struj.

– To już dziesięć lat, a pamięć wciąż taka żywa – zaczął swoje wystąpienie Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. – Po raz kolejny spotykamy się tutaj, aby wspominać niezwykłego człowieka, który nosił policyjny mundur, podkom. Andrzeja Struja, świetnego policjanta. Ilekroć wracam pamięcią do tych jakże bolesnych dla najbliższych, ale i dla nas wszystkich noszących policyjne mundury wydarzeń, zastanawiam się, co wtedy myślał Andrzej. On nie myślał o tym, że nie jest na służbie, że to jego dzień urlopu. On myślał o tym, że komuś trzeba nieść pomoc, że trzeba natychmiast zareagować. I zrobił to bez chwili zawahania, oddając to, co najcenniejsze – własne życie.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przypomniał, że nazwisko Andrzeja Struja jest jednym ze 122 nazwisk umieszczonych na Tablicy Pamięci w gmachu KGP. Szef polskich policjantów – cytując umieszczone na odsłanianej tablicy motto z wiersza ks. Jana Twardowskiego: „Można odejść na zawsze, by stale być blisko…” – zaapelował o nieustanną pamięć o tym, co w tym miejscu się wydarzyło.

– Andrzej Struj zawsze będzie blisko nas i dziękuję, że jesteśmy tutaj wszyscy – zakończył swoje wystąpienie generał Jarosław Szymczyk. – Dziękuję bardzo za tę pamięć o naszym bohaterze, o naszym wzorze do naśladowania, o symbolu polskiej Policji. To niezwykły przykład tego, że na polskich policjantów Polacy zawsze mogą liczyć. Cześć i chwała Bohaterowi! Cześć Jego pamięci!

Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podinsp. Andrzej Szary.

Modlitwę w intencji zamordowanego poprowadził kapelan stołecznych policjantów ks. Józef Jachimczak, a tablicę poświęcił naczelny kapelan Policji ks. Jan Kot.

Przed tablicą delegacje złożyły wieńce i kwiaty, a sygnalista z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji odegrał melodię „Śpij, kolego”.

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości na przystanku, gdzie rozegrały się tragiczne wydarzenia, po drugiej stronie torów zapłonęły znicze, a przejeżdżające tramwaje oddawały hołd, uruchamiając dzwonki. Kwiaty i nagrobne lampy złożono również w miejscu ostatniego spoczynku Andrzeja Struja na warszawskim Cmentarzu Północnym.

 

PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdj. autor