Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dzień Służby Cywilnej w KGP

Z okazji obchodzonego od 2000 roku Dnia Służby Cywilnej Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wręczyli odznaczenia i wyróżnienia pracownikom Policji. Uroczystość odbyła się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W roku setnej rocznicy powstania Policji Państwowej uroczyste obchody Dnia Służby Cywilnej zorganizowano 8 listopada. Po wprowadzeniu sztandaru komendy głównej i złożeniu meldunku Komendantowi Głównemu Policji oraz powitaniu gości, w tym Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, zastępców Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, nadinsp. Kamila Brachę i insp. Tomasza Szymańskiego, komendanta BSWP insp. Roberta Stacherę, komendanta CBŚP insp. Pawła Półtorzyckiego, dowódcy CPKP „BOA” mł. insp. Dariusza Ziębę, rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego oraz kanclerza tej uczelni dr. inż. Władysława W. Skarżyńskiego, a także przedstawicieli kadry kierowniczej KGP, duchowieństwa oraz pracowników Policji, orkiestra KWP w Katowicach odegrała hymn państwowy, który wykonał Chór KSP pod kierunkiem Sylwii Krzywdy.

W poprzednim, listopadowym numerze „Policji 997” wiele stron poświęciliśmy pracownikom służby cywilnej, nazywanych niewidzialnym sercem formacji. Pokazaliśmy też sylwetki wybranych osób. W tej samej konwencji Gabinet KGP przygotował krótki film, w którym pokazano zakres zadań wybranych specjalistów, aby przybliżyć obecnym różnorodny zakres zadań, jakimi zajmują się pracownicy Policji. Prezentacja materiału zrobiła duże wrażenie na wszystkich obecnych.

W tym dniu pięcioro pracowników odebrało Medal za Długoletnią Służbę, nadany postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a dziewiętnaście osób odznaczono Medalem za Zasługi dla Policji (złotym, srebrnym lub brązowym). Kolejnym pięciorgu pracownikom pełniącym funkcje kierownicze Komendant Główny Policji przyznał nagrody motywacyjne i listy gratulacyjne, podobnie jak dziesięciu członkom organizacji związkowych działających w Policji. Największą grupę nagrodzonych stanowili jednak pracownicy Policji niższego szczebla – nagrody i listy z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego odebrało w Auli Kryształowej SGGW 49 osób. Na koniec podziękowania otrzymali również pracownicy, którzy wystąpili w filmie wyświetlonym na początku uroczystości.

Po wręczeniu nagród głos zabrał Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, który w swym przemówieniu podkreślił rolę korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu formacji mundurowych.

– Służba Cywilna powołana jest w Polsce po to, aby zapewnić sprawność i ciągłość funkcjonowania instytucji państwowych. Choć kojarzymy ją głównie z ministerstwami i najwyższymi urzędami, to pracownicy są również w formacjach mundurowych, w tym w Policji. Codziennie wspierają w działaniu funkcjonariuszy i to również dzięki nim Policja odnosi tak dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości oraz cieszy się szacunkiem i poparciem społecznym. Za to właśnie serdecznie Państwu dziękuję, a w przededniu Narodowego Święta Niepodległości życzę funkcjonariuszom i pracownikom jak najwięcej sukcesów w życiu zawodowym i osobistym – powiedział Dobrosław Dowiat-Urbański.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk:

– Cieszę się, że w tym szczególnym roku, roku setnej rocznicy powstania Policji Państwowej, mogę stanąć przed Państwem, nisko się pokłonić i podziękować za Wasz codzienny trud i wysiłek wkładany w funkcjonowanie ogromnej, ponadstudwudziestotysięcznej formacji. Dziękuję Wam za pracę, której bardzo często nie widać, ale nie byłoby żadnego sukcesu polskiej Policji i – mówię to z pełną odpowiedzialnością – nie byłoby polskiej Policji, gdyby nie pracownicy cywilni. Bądźcie więc przekonani, że kiedy tylko słyszycie o jakimkolwiek sukcesie – poczynając od zwykłej interwencji, a na zabezpieczeniu ogromnych imprez masowych kończąc – że jest w nich również Wasza ogromna zasługa. Możecie zawsze chodzić z wysoko uniesioną głową i być dumni z tego, co robicie dla formacji i dla Polaków. Mam też świadomość, jak bardzo nieadekwatne do profesjonalizmu i zaangażowania są Wasze zarobki i obiecuję, że będę robił wszystko, aby ten stan zmienić i uposażenie uległo zwiększeniu – powiedział Komendant Główny Policji.

Po zakończeniu uroczystości i wyprowadzeniu sztandaru Komendy Głównej Policji specjalnie dla zgromadzonych gości koncert dała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

CZAK

zdj. autor, Marek Krupa (1)