Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Patroni honorowi Policji

W roku setnego jubileuszu powołania Policji Państwowej ukazała się książka z biogramami wszystkich historycznych postaci patronujących dzisiejszym komendom wojewódzkim. Pozycja ta jest podsumowaniem procesu nadawania patronów honorowych garnizonom współczesnej Policji. Akcja rozłożona była na wiele miesięcy poprzedzających centralne uroczystości tegorocznego, jubileuszowego Święta Policji.

Pozycja w formie albumowej pt. „Patroni honorowi Policji. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania…”, wydana przez Komendę Główną Policji, powstała de facto dzięki współpracy dwóch jej komórek: Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji i Biura Komunikacji Społecznej. Oba biura współdziałały ściśle już podczas procesu nadawania imion poszczególnym KWP, a dokładniej podczas uroczystości odsłonięcia tablic poświęconych patronom. Taki dzień w każdej komendzie był dużym wydarzeniem, któremu zwykle towarzyszyły okolicznościowe wystawy, spotkania z potomkami przedwojennych funkcjonariuszy oraz spektakl „Służba”, przygotowany przez Amatorską Scenę Policyjną „Na Posterunku”, funkcjonującą pod auspicjami Biura Komunikacji Społecznej KGP.  Teraz oba biura połączyły siły – wkład merytoryczny i projekt całości zapewniło Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji, które zwróciło się do różnych autorów z prośbą o sporządzenie biogramów, a Biuro Komunikacji Społecznej czuwało nad redakcją językową, korektą i przygotowało skład. Z tej współpracy powstało kompendium wiedzy o policyjnych patronach garnizonów, będące piękną pamiątką po setnym jubileuszu powołania Policji Państwowej.

Pomysł nadawania imion komendom, a także wybór poszczególnych patronów był  częścią zatwierdzonej „Koncepcji działań polskiej Policji na poziomie centralnym, w ramach przygotowań i obchodów 100-lecia powołania Policji Państwowej”. Ukoronowaniem tego procesu było odsłonięcie 26 lipca br. tablicy poświęconej patronowi KGP insp. dr. Władysławowi Sobolewskiemu.

W książce, której już na okładce towarzyszy motto zaczerpnięte z przedwojennych przykazań policjanta: Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania…, znajdziemy opisy wszystkich osiemnastu policyjnych patronów (16 KWP, KSP i KGP). Pozycję otwiera list Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, w którym przywołuje wyjątkową chwilę, w której pozycja powstała, dziękuje autorom biogramów oraz podkreśla poświęcenie i patriotyzm przedstawionych postaci.

Ciekawostką jest, że w jednym garnizonie – świętokrzyskim – patrona nie trzeba było wybierać, gdyż kieleckim policjantom już od 1991 r. patronuje płk Jan Piwnik „Ponury”, wtedy jeszcze w stopniu majora. O wszystkich postaciach ważnych dla poszczególnych KWP, ale i dla całości formacji pisaliśmy na naszych łamach w relacjach z każdej uroczystości odsłonięcia tablicy oraz w numerze specjalnym „Policji 997”, wydanym w lipcu br. z okazji stulecia powołania Policji Państwowej. O niektórych pisaliśmy dużo wcześniej – jak choćby o „Ponurym”, Wiktorze Ludwikowskim czy Władysławie Sobolewskim, kiedy to nagłaśnialiśmy inicjatywę remontu jego grobu na cmentarzu we Lwowie. Dla porządku wymieńmy jednak poszczególne jednostki i przypisanych ich przedwojennych policjantów, z których dokonaniami można zapoznać się na kartach nowej pozycji. Panteon bohaterów otwiera insp. dr Władysław Sobolewski, patronujący KGP. Dalej przedstawieni są: podinsp. Roman Prot Sztaba (KWP w Białymstoku), insp. Witalis Olszański (KWP w Bydgoszczy),  kom. Stanisława Filipina Paleolog (KWP w Gdańsku), asp. Alojzy Banach (KWP w Gorzowie Wielkopolskim), insp. dr Adam Bronisław Kocur (KWP w Katowicach), płk Jan Piwnik „Ponury” (KWP w Kielcach), mjr Ludwik Drożański (KWP w Krakowie), insp. Tadeusz Florentyn Tomanowski (KWP w Lublinie), płk Janusz Zygmunt Jagrym-Maleszewski (KWP w Łodzi), nadkom. Heliodor Gruszczyński (KWP w Olsztynie), sierż. Piotr Jesień (KWP w Opolu), insp. Wiktor Ludwikowski (KWP w Poznaniu), insp. gen. Marian Gorgoniusz Borzęcki (KWP zs. w Radomiu), insp. gen. Wiktor Zygmunt Sas-Hoszowski (KWP w Rzeszowie), kom. Tadeusz Starzyński (KWP w Szczecinie), kom. Józef Biniaś (KWP we Wrocławiu) i podinsp. Marian Stefan Kozielewski (KSP).

 

PAWEŁ OSTASZEWSKI

„Patroni honorowi Policji. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania…”, praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną nadkom. Krzysztofa Musielaka, dyrektora BEH-MP KGP, Komenda Główna Policji, Warszawa 2019.