Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

EUROPOLTECH 2019

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH to jedyna w Polsce wysoce specjalistyczna impreza targowa, której adresatem są służby porządku publicznego i służby specjalne.

W tym roku targi odbywały się od 8 do 10 maja w warszawskim Centrum EXPO XXI. Ekspozycje przygotowało 150 wystawców, ale dla gości z kraju i z zagranicy równie interesujące były konferencje, koncentrujące się wokół bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń, ratownictwa medycznego w służbach i działań na miejscach zdarzenia.

UROCZYSTE OTWARCIE

Otwarcia targów dokonali prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA Andrzej Bojanowski oraz I zastępca komendanta głównego Policji, przewodniczący Rady Programowej EUROPOLTECH nadinsp. Dariusz Augustyniak. Policję reprezentowali też: komendant CBŚP insp. Paweł Półtorzycki, komendant BSWP insp. Robert Stachera oraz dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego BOA mł. insp. Dariusz Zięba. Wśród gości znaleźli się również m.in.: ówczesny p.o. komendanta SOP płk SOP Krzysztof Król wraz z zastępcą, zastępca szefa Agencji Wywiadu płk Dominik Duda, zastępca szefa CBA Bogdan Sakowicz, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego SG generał SG Wioleta Gorzkowska, zastępca dyrektora generalnego SW płk Artur Dziadosz, zastępca komendanta głównego ŻW gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, rektor komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, szef Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP płk Robert Woźniak, zastępca komendanta głównego Straży Ochrony Kolei Paweł Boczek, p.o. prezesa Głównego Urzędu Miar Maciej Dobieszewski, główny inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadur oraz dyrektor zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rashel Talukder.

– Bardzo mnie cieszy, że liczba gości jest tak duża. Świadczy to o tym, że jest wiele instytucji i osób, które dbają o bezpieczeństwo. Tworzymy jedną dużą drużynę bezpieczeństwa, a naszym przeciwnikiem jest przestępca – powiedział I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. – Moją intencją jest, żeby policyjne targi w Polsce były największymi tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy ogromny potencjał, który trzeba wykorzystać. Dostaliśmy od polskiego państwa duży prezent – ustawę modernizacyjną. W tej chwili korzystamy z jej dobrodziejstwa.

Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA Andrzej Bojanowski dodał, że: – Jako organizator targów EUROPOLTECH czujemy się zaszczyceni możliwością uczestniczenia w od lat konsekwentnie realizowanym przez polską Policję procesie modernizacji. Ta impreza jest ważna. Tu mamy największe nowoczesne dokonania z rynku produkcji, rynków trwałych, ale też produkty z cyberprzestrzeni. Namawiam państwa, żebyście podczas tych targów zachęcali i pobudzali wystawców do innowacji, ponieważ tylko to może nas bezpiecznie przeprowadzać przez te burzliwe czasy.

POKAZ UMUNDUROWANIA

Efektownym akcentem rozpoczęcia EUROPOLTECH 2019 był pokaz nowych wzorów umundurowania i wyposażenia specjalnego Policji. W rolę modeli wcielili się funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w różnych pionach formacji. Na scenie pojawili się także członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Posterunek Policji Państwowej Powiatu Nowotarskiego” z Nowego Targu, którzy zaprezentowali umundurowanie okresu międzywojennego, oraz policjanci w obowiązującym jeszcze umundurowaniu wyjściowym.

– Już wkrótce zostanie ono zastąpione nowym wzorem munduru wyjściowego, który za chwilę państwu zaprezentujemy – mówił prowadzący pokaz asp. sztab. Waldemar Kozera z WKS KWP w Łodzi.

Nowe wzory mundurów w kolorze granatowym, nawiązujące do tradycji Policji Państwowej, przyjęto z największym zainteresowaniem. Pokazano mundury wyjściowe, ćwiczebne oraz specjalne: dla policjantów pełniących służbę na wodzie, w patrolach rowerowych, na stokach górskich, konno, dla pilotów i antyterrorystów. Pokaz nowego umundurowania policyjnego zorganizowany został przez Biuro Logistyki Policji KGP przy współudziale Biura Komunikacji Społecznej KGP, które zajęło się jego reżyserią i stroną wizualno-muzyczną. Autorem muzyki, która stanowiła tło pokazu, byli Konrad Bucholc z BKS KGP i Dariusz Klonowski z WDZ KSP. Reżyserem pokazu była Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska z Biura Komunikacji Społecznej KGP.

INNOWACJE W BEZPIECZEŃSTWIE

Chociaż EUROPOLTECH to głównie wydarzenie targowe, ważnym punktem programu pierwszego dnia była również zorganizowana przez Komendę Główną Policji konferencja „Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń”. Złożyły się na nią trzy panele: „Zagrożenia terrorystyczne” (organizator: Główny Sztab Policji KGP i Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”), „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” (organizator: Biuro Ruchu Drogowego KGP) i „Cyberbezpieczeństwo” (organizator: Biuro Łączności i Informatyki KGP).

– Przekonujemy się każdego dnia, że trzeba o tym mówić. Codziennie dzieją się trudne rzeczy, z którymi wszyscy czujący się odpowiedzialni za bezpieczeństwo, muszą sobie poradzić. Jak mówi przysłowie łacińskie: „Chcesz pokoju – szykuj się do wojny” – powiedział I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podczas otwarcia konferencji.

W panelu dotyczącym zagrożeń terrorystycznych wzięli udział samorządowcy oraz przedstawiciele policji z Francji, Hiszpanii, Niemiec i Belgii. Z kolei do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym został zaproszony zastępca szefa norweskiej policji.

Wnioski, jakie wysunęły się podczas tej wymiany doświadczeń, to potrzeba systemowych rozwiązań, ciągłe monitorowanie bieżących problemów, metod i procedur oraz współpraca Policji z samorządem. 

SUPERNOWOCZESNY 2019

Pierwszego dnia targów ogłoszono wyniki konkursów programu Supernowoczesny 2019. Misją tego programu jest promocja produktów charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikatowymi walorami eksploatacyjnymi. Złotą Gwiazdę Policji otrzymała firma Laser 3D – za skaner laserowy Z+F IMAGER 5016, łączący w sobie kompaktową i lekką konstrukcję z najnowocześniejszą technologią skanowania laserowego. Srebrną Gwiazdę Policji Rada Programowa Targów przyznała Endo-Tech Buczma Wiśniewski Sp.j. – za DUO-SCAN, innowacyjny detektor śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków. Brązową Gwiazdę Policji oraz Laur Graniczny trafił do DGT za DGT PTT CONNECT, czyli rozwiązanie typu Push-to-Talk, wykorzystujące do realizacji połączeń zwykłe lub wzmocnione smartfony, pracujące w oparciu o system operacyjny Android.

Na Targach zaprezentowano najnowsze oferty sprzętu i wyposażenia z zakresu technik operacyjnej i kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i oddziałów antyterrorystycznych. Przez następne dwa dni trwała VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia”, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz przygotowana przez KGP konferencja szkoleniowa „Ratownictwo w służbach – wyzwanie i zobowiązanie”, której towarzyszyły warsztaty szkoleniowe.

MIEJSCE ZDARZENIA

W ramach konferencji „Miejsce zdarzenia” organizatorzy przygotowali wyjątkową inscenizację – pokaz oględzin miejsca zdarzenia z udziałem przedstawicieli policji czeskiej, słowackiej i polskiej. Przy realizacji inscenizacji pracowali funkcjonariusze i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych w Pradze i Bratysławie oraz KSP, CSP i CLKP jako główni koordynatorzy przedsięwzięcia. Sesję poprowadził mł. insp. Piotr Trojanowski – pełnomocnik dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki, wspierany przez ekspertów z różnych dziedzin. Przedmiotem oględzin był pojazd zdetonowany przez sprawcę samobójcę. Inscenizacja miała na celu zaprezentowanie algorytmu czynności realizowanych przez podmioty i służby współuczestniczące w oględzinach miejsca zdarzenia. Po zakończeniu części praktycznej przeprowadzona została dyskusja z udziałem uczestników oględzin i gości konferencji. Wyzwaniem dla uczestników zarówno pokazu, jak i prawdziwych oględzin jest należyta ochrona śladów oraz koordynacja i skuteczne współdziałanie różnorodnych służb państwowych i samorządowych o różnych kompetencjach.

– Zdarzenie, miejsce wybuchu było skomplikowane pod względem organizacyjnym. Dodatkowo wprowadziliśmy element Polskiej Grupy Identyfikacji Katastrof (DVI), która jest obecnie w polskiej Policji tworzona. Do tego doszedł element współpracy trzech państw. Mimo drobnych różnic w procedurach, to bardzo dobrze się udało. Każdy wszedł w swoją rolę. Wniosek jest jeden, wykorzystujemy taki sam albo podobny sprzęt specjalistyczny, pracujemy na tych samych standardach – mówił mł. insp. Piotr Trojanowski. Pokaz zrealizowany był przy współpracy ze Strażą Graniczną, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Prokuraturą.

RATOWNICTWO MEDYCZNE W SŁUŻBACH

W konferencji „Ratownictwo medyczne w służbach – wyzwanie i zobowiązanie” zorganizowanej przez koordynatora ratownictwa medycznego Policji Małgorzatę Wlaź z Sekcji Ochrony Pracy KGP przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Polskim Towarzystwem Medycznym uczestniczyli ratownicy medyczni z Zespołów Medycznych Policji oraz CPKP „BOA”. Bardzo ważnym tematem w dyskusjach panelowych była współpraca służb w sytuacjach katastrof i masowych zdarzeń. Podczas konferencji ratownicy medyczni Policji mogli wziąć udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu: ratownictwa przedszpitalnego w urazach, prowadzenia działań poszukiwawczych, ewakuacji i badania poszkodowanego w warunkach taktycznych, wykonywanie badania USG w stanach nagłych i mechanicznej kompresji klatki piersiowej, defibrylacji i monitorowania pacjenta.

Wyjątkową inicjatywą przy okazji tej konferencji była akcja „Sto minut resuscytacji na setną rocznicę policji”. W jej trakcie sześć podwójnych zespołów ratowniczych prowadziło pokazową akcję na specjalnych fantomach z możliwością obserwacji właściwie prowadzonej resuscytacji. Jej inicjatorami byli podkom. Michał Kurdziel z KWP w Szczecinie oraz Małgorzata Wlaź – koordynator ratownictwa medycznego Policji z Sekcji Ochrony Pracy KGP przy wsparciu NSZZP KWP w Szczecinie, a uczestniczyli w niej policyjni ratownicy z komend wojewódzkich Policji w Krakowie, Szczecinie, Kielcach, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach i z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

100 LAT KRYMINALISTYKI

Setną rocznicę istnienia policyjnej kryminalistyki w niepodległej Polsce uczciło Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które przygotowało wystawę historyczną „100 lat kryminalistyki”. Wystawę oparto na historycznych punktach przełomowych w kryminalistyce. Dla przykładu, pierwsze zastosowanie identyfikacji daktyloskopijnej miało miejsce w 1925 roku, a wykorzystanie badań balistycznych w 1931 roku. Przyciągającym wzrok gości targów oglądających wystawę CLKP był samochód ZIS 110 Kabriolet.

ODPRAWA SŁUŻBOWA

W trakcie Targów EUROPOLTECH 2019 odbyła się także odprawa służbowa pod przewodnictwem I zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka z udziałem dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. dr Małgorzaty Borowik, dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Przemysława Więcława, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP mł. insp. Urszuli Chełstowskiej-Ogrodowicz, dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Roberta Kumora, zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji i szkół Policji właściwych ds. logistyki, a także zastępców komendantów CBŚP i BSWP. Dotyczyła ona funkcjonowania w Policji Systemu Rejestracji Audio-Video (RAW). Dyrektor BP KGP mł. insp. Robert Kumor przedstawił wnioski z pierwszych miesięcy użytkowania kamer nasobnych przez funkcjonariuszy na terenie całego kraju. Dyrektor BBI KGP mł. insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz w swoim wystąpieniu omówiła zagadnienie w ujęciu prawnym i dodała, że przyszłość Policji jest ściśle związana z systemem teleinformatycznym.

Omówiono także aspekty techniczne i prawne wprowadzanych rozwiązań, a także odniesiono się do doświadczeń policji innych państw, w których rejestracja obrazu interwencji policyjnych jest prowadzona dłużej niż w Polsce.

– Musimy przekonać policjantów, że kamery nasobne to dobre narzędzie – podsumował dyskusję dotyczącą kamer nasobnych nadinsp. Dariusz Augustyniak.

NOWOŚCI TECHNICZNE

Ale nowości wchodzących na rynek i do wyposażenia Policji było więcej. Firmy motoryzacyjne, m.in. Volkswagen, Mercedes, BMW czy KIA prezentowały swoje pojazdy napędzane energią elektryczną. Wystawiany był także pojazd patrolowo-wypadowy Praetorian, o którego testach pisaliśmy w „Policja 997” nr 4 (169), a teraz prezentowano go po dokonanych licznych zmianach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się najnowszy Taser 7, czyli elektryczne urządzenie obezwładniające. Jego sondy lecą szybciej, mają spłaszczoną trajektorię lotu, co gwarantuje lepsze połączenie z celem. Urządzenie to posiada zielony celownik laserowy, który jest lepiej widoczny w ciągu dnia. Dla antyterrorystów zaprezentowano izraelską partię urządzeń XAVER 400 przedsiębiorstwa Camero służących do obrazowania położenia obiektów stacjonarnych i ruchomych zza ścian budynku lub pomieszczenia. Dzięki niemu można wykrywać obiekty z dystansu do 20 m przez ściany ceglane, cementowe, betonowe, z betonu zbrojonego czy płyt gipsowo-kartonowych. Urządzenie ma opcję śledzenia ruchu obiektów i zapamiętuje ich wcześniejsze położenie. Policyjni ratownicy medyczni z uznaniem patrzyli na Easy Pulse firmy Schiller, najnowsze automatyczne urządzenie do uciskania klatki piersiowej, które może być niezastąpione np. w przypadku osób zakleszczonych w rozbitym samochodzie lub gdy nie można przerywać akcji ratowniczej podczas transportu osoby poszkodowanej z ziemi do śmigłowca. Wielką atrakcją był również interaktywny wideotrenażer strzelecki DPCP, służący do prowadzenia specjalistycznego szkolenia strzeleckiego, w symulacji warunków występujących w trakcie pełnienia służby przez policjantów.

Ostatni dzień targów po raz pierwszy otwarty został dla wszystkich zainteresowanych.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, IZABELA PAJDAŁA, ANNA KRAWCZYŃSKI
zdj. Jacek Herok, Andrzej Chyliński, Izabela Pajdała