Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Drogi do Niepodległej

11 listopada 1918 r. – odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Rocznica tego wydarzenia jest obchodzona jako Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP została zaprezentowana wystawa pt. „Drogi do Niepodległej”, przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz wzbogacona malarstwem Józefa Krzysztofa Oraczewskiego.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 10 listopada 2017 r. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Symbolicznego zdjęcia wstęgi dokonali Łukasz Kudlicki – szef Gabinetu Politycznego MSWiA oraz nadinsp. Andrzej Szymczyk – I zastępca komendanta głównego Policji.

Po symbolicznym otwarciu wystawy poświęconej 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości goście zostali zaproszeni do zwiedzania. Ekspozycja ukazuje całokształt okoliczności, wydarzeń i postaci, które wpłynęły na odrodzenie się państwa polskiego w listopadzie 1918 r. Wystawę uzupełniają liczne fotografie, reprodukcje dokumentów oraz ilustracje Bohdana Wróblewskiego. Wyjątkowego charakteru ekspozycji dodają obrazy autorstwa Józefa Krzysztofa Oraczewskiego, które wpisują się swoją barwą i tematyką w charakter uroczystości. Obok fragmentu instalacji „Las Brzozowy i Biało-Czerwony Ptak” zaprezentowane zostały obrazy z wystawy „Biało-Czerwona”.

Biuro Historii i Tradycji Policji KGP udostępniło również dla zwiedzających zbiory historyczne – umundurowanie żołnierza legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, polowe gazety legionowe, rocznik czasopisma Policji Państwowej „Na Posterunku” z 1928 r., pierwsze niepodległościowe wydawnictwa, a także publikacje albumowe BHiTP KGP.

Wśród zwiedzających byli m.in.: insp. dr Marek Fałdowski – komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. Anna Rosół – komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, insp. Kamil Bracha – komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Jarosław Olbrychowski – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Biura Edukacji Historycznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych i dyrektorzy biur KGP. W uroczystości wziął także udział Józef Krzysztof Oraczewski – autor prezentowanych podczas wystawy obrazów – jeden z najbardziej cenionych w świecie współczesnych malarzy polskich, którego prace wzbogaciły zbiory licznych muzeów, ambasador polskiej sztuki, zajmujący się malarstwem sztalugowym i wielkoformatowym, zaangażowany w przekaz własnych przemyśleń, odczuć w kontekście wydarzeń europejskich i światowych.

W wydarzeniu brali udział także uczniowie klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie wraz z opiekunami.

BHiTP KGP
zdj. Andrzej Mitura