Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

OKM 1940 – warsztaty patriotyczno-historyczne 2017

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski zainicjował w 2017 roku ogólnopolskie warsztaty patriotyczno-historyczne OKM 1940 „Ostaszków – Kalinin – Miednoje”, skierowane do funkcjonariuszy Policji oraz uczniów klas mundurowych oraz, które interesują się historią Policji Państwowej II RP, losami policjantów zamordowanych w zbrodni katyńskiej oraz powrotem do etosu służby policyjnej.

Warsztaty OKM 1940 organizowane są pod patronatem Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz patronatem medialnym miesięcznika „Policja 997”. Spotkania odbyły się w komendach Policji w: Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Łasku, Łowiczu, Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Brzezinach, Łodzi, Wieluniu, Zduńskiej Woli i Łęczycy oraz w ośmiu różnych placówkach oświatowych.

LEKCJE ETOSU

Uczniowie w trakcie tych nietypowych lekcji historii mogli zapoznać się z dziejami policji okresu międzywojennego oraz z tragicznymi losami policjantów II Rzeczypospolitej Polskiej. Warsztaty OKM 1940 podkreślają znaczenie etosu zawodu policjanta oraz jak ważne jest poszanowanie munduru będącego symbolem polskiego policjanta, a który to przywilej, oprócz obowiązku służby narodowi, powinien przynosić dumę i szacunek społeczeństwa. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał płytkę OKM 1940, nieodzowny element edukacyjno-historyczny, na której znajdują się wizerunki funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP ze wszystkich 16 okręgów policyjnych przedwojennej Polski. Płytki dostało ponad 4000 osób.

Głównym elementem spotkania był wykład prezesa stowarzyszenia Jarosława Olbrychowskiego, który z niezwykłą pasją opowiadał o losach policjantów II RP, o etosie zawodu policjanta dawniej i dzisiaj. Podkreślał, że dla każdego funkcjonariusza, mimo upływu czasu, najważniejsze wartości pozostają niezmienne. Etos zawodu policjanta wiąże się z ciężką, odpowiedzialną, ale i zaszczytną służbą na rzecz drugiego człowieka i całego społeczeństwa.

Prezes przypomniał też Ostaszków, Kalinin i Miednoje – miejsca nierozerwalnie łączące się z etosem służby funkcjonar-iuszy PP. To tam zginęło blisko 8 tysięcy policjantów, każdy z nich został zgładzony strzałem w tył głowy. A misją rodzin policjantów Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej jest przywracanie prawdy, ukazywanie martyrologii tej formacji i poświęcenie jej funkcjonariuszy dla ojczyzny.

CERTYFIKATY OKM

Ciekawym elementem spotkań była również prezentacja repliki munduru funkcjonariusza Policji Państwowej przez przedstawiciela Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji sierż. sztab. Krzysztofa Woldana.

Na zakończenie spotkania uroczyście wręczane były certyfikaty potwierdzające uzyskanie tytułu Ambasadora OKM 1940 za wsparcie i propagowanie etosu służby Policji Państwowej II RP w oparciu o program edukacyjno-historyczny „Ostaszków – Kalinin – Miednoje 1940”. W roku 2017 otrzymali je m.in.: komendant wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak oraz komendanci powiatowy i miejscy z Pabianic, Piotrkowa Trybunalskego, Łasku, Radomska, Łodzi, Wielunia, Zduńskiej Woli i Łęczycy.

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski przedstawił też plany na rok 2018: „W przyszłym roku zostały już zarezerwowane terminy w powiatach: opoczyńskim, sieradzkim, zgierskim, pajęczańskim, kutnowskim oraz w województwach: białostockim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Przygotowujemy również spotkanie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie”.

tekst i zdj. Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi