Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wracają kolejne posterunki

We wrześniu nowe siedziby policyjnych jednostek otwarto w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim i zachodniopomorskim.

W Suścu

Na uroczystość symbolicznego przekazania kluczy do Posterunku Policji, która odbyła się 12 września br., przybyli: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej, przedstawiciele władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu lubelskiego oraz mieszkańcy Suśca.

– Otwarcie posterunku to rezultat konsultacji społecznych. Życzę, aby pracujący w nim funkcjonariusze dobrze służyli lokalnej społeczności i mieli z tej służby satysfakcję – powiedział minister Błaszczak.

Na wniosek wójta gminy Susiec posterunek w Suścu jest jednostką tworzoną od nowa. Wcześniej w obiekcie funkcjonował Punkt Przyjęć Rewiru Dzielnicowych.

Nadinsp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że na mapie naszego kraju przybywa jeszcze jeden region, w którym będzie funkcjonowała jednostka Policji.

– Chciałbym zapewnić, że polska Policja każdego dnia będzie coraz bliżej ludzi – podsumował.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI

W Świnoujściu

W pierwszym tygodniu września w świnoujskiej dzielnicy Warszów minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak przywrócił posterunek Policji. Jego odtworzenia domagali się mieszkańcy i samorząd miasta, a z przeprowadzonej analizy wynikało, że rejon ten powinien być objęty większym nadzorem Policji. Podczas uroczystości minister wraz z komendantem głównym Policji nadinsp. dr. Jarosławem Szymczykiem oraz komendantem wojewódzkim Policji w Szczecinie mł. insp. Jackiem Cegiełą wręczyli rozkaz powołania na stanowisko komendanta miejskiego Policji w Świnoujściu mł. insp. Dorocie Zawłockiej, która od trzech miesięcy pełniła tam obowiązki komendanta.

ANNA KRAWCZYŃSKA

W Czyżewie

Przywróconym posterunkiem mogą cieszyć się mieszkańcy Czyżewa w województwie podlaskim. Tym razem w uroczystym otwarciu placówki udział wzięli sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, przedstawiciele samorządu lokalnego, duchowieństwo, a także komendanci miejscy i powiatowi Policji z województwa podlaskiego. Zastępca komendanta głównego Policji podziękował przybyłym, że dzięki ich staraniom i zaangażowaniu społeczności lokalnej Posterunek Policji w Czyżewie może wznowić swoją działalność.

ANNA KRAWCZYŃSKA

W Chmielniku

Dla wielu mieszkańców Chmielnika 26 września br. był wyjątkowy. Wszystko za sprawą reaktywacji zamkniętego kilka lat wcześniej posterunku, jak dotąd pierwszego przywróconego w województwie świętokrzyskim. Na uroczystość przybyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendant wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Minister Błaszczak podkreślił, że reaktywacja posterunku zwiększy skuteczność działań funkcjonariuszy, a nadinsp. Jan Lach przypomniał zgromadzonym o uruchomieniu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”, która pozwoli mieszkańcom przekazywać informacje o występujących w danych regionach zagrożeniach.

Nie zapomniano też o najmłodszych. W ramach zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji akcji „Młody bohater” minister Mariusz Błaszczak za postawę godną naśladowania uhonorował 14-letniego mieszkańca Staszowa. 

HONORATA SZANDECKA