Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Niewielki, ale potrzebny

Jedyny i trochę zapomniany – mowa o Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, który istnieje z krótką przerwą od 2001 r. Odbywają się w nim kursy podstawowe i specjalistyczne z ruchu drogowego, na których w ub.r. szkoliło się ponad 700 policjantów.

Sieradz leży w środkowej Polsce, w województwie łódzkim. Przez 40-tysięczne miasto biegną drogi krajowe nr 12, S8 i nr 83 oraz linia kolejowa nr 14.

– Jedną z zalet ośrodka jest jego położenie, które powoduje, że dojazd do niego jest dogodny z każdego miejsca w Polsce – mówi kierownik OSP mł. insp. Mariusz Cichosz.

HISTORIA

Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi powstał w 1991 r. Przez 10 lat mieścił się przy ul. Pienistej, razem z OPP. Później gen. insp. Jan Michna, ówczesny komendant główny Policji, przeniósł jego siedzibę do Sieradza. W 2003 r. ośrodek został zlikwidowany, jak zresztą trzynaście pozostałych, bo było mniejsze zapotrzebowanie na organizację szkoleń zawodowych podstawowych. Rok później, zarządzeniem nr 1029 z 29 września 2004 roku, reaktywował go gen. insp. Leszek Szreder, ówczesny szef Policji. W następnym roku utworzono jeszcze ośrodki szkolenia w Poznaniu i Gdańsku, ale zlikwidowano je w latach 2010–2011. Od tamtej pory sieradzki ośrodek jest jedyny w Polsce. Mieści się w budynku z tzw. wielkiej płyty. W latach 90. znajdowała się w nim Komenda Wojewódzka Policji. Obecnie jest też częściowo wykorzystywany przez KPP w Sieradzu. Kierownik ośrodka mówi, że to zaleta, bo można początkującym policjantom pokazać funkcjonowanie komendy powiatowej bez wyjeżdżania w teren.

ZADANIA I KADRA

W ośrodku odbywają się szkolenia zawodowe podstawowe, a także zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego. W tych drugich uczestniczą przede wszystkim policjanci z komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego.

– Od niedawna organizujemy też część ogólną kursów specjalistycznych z ruchu drogowego – mówi mł. insp. Mariusz Cichosz.

W ośrodku uczą się także strażnicy miejscy i celnicy. W 2015 roku szkolenie podstawowe ukończyło 474 policjantów, a kursy specjalistyczne z ruchu drogowego 240. Ponad 900 funkcjonariuszy uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym, a 290 osób w szkoleniach dla podmiotów spoza Policji. Obecnie na kursie podstawowym jest 147 słuchaczy, a na specjalistycznym 40. Zajęcia prowadzą doświadczeni funkcjonariusze, z których większość ma ponad 15-letni staż służby w jednostkach terenowych Policji. Kadra dydaktyczna składa się z 25 policjantów, z których 21 to wykładowcy. W ośrodku zatrudnionych jest też 10 pracowników. Zajmują się m.in. sprawami administracyjno-porządkowymi.

BAZA DYDAKTYCZNA

Jest znacznie skromniejsza niż szkół policyjnych, które mają więcej słuchaczy i większy zakres szkoleń. To 8 sal wykładowych, 3 pracownie specjalistyczne i 2 sale symulacyjne. Są wyposażone w rzutniki multimedialne, komputery, tablice interaktywne i sprzęt nagłaśniający.

– Mamy też niedużą halę gimnastyczną, salę do sportów walki, boisko do piłki siatkowej, siłownię i tor przeszkód – mówi mł. insp. Mariusz Cichosz.

W ub.r. KWP w Łodzi przekazała część terenu ośrodka gminie Sieradz, na którym wybudowała ona trzy boiska wielofunkcyjne i bieżnię lekkoatletyczną. Korzystają z nich dzieci z pobliskiej szkoły, a także słuchacze kursów podstawowych i specjalistycznych, którzy w wyznaczonych godzinach mogą grać tam m.in. w piłkę nożną i koszykówkę. Drugim zewnętrznym obiektem, który użytkuje ośrodek, jest znajdująca się w okolicach Sieradza strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego.

– Niestety nasza została zamknięta kilka lat temu, bo nie spełniała wymogów bezpieczeństwa – mówi kierownik. – Chciałbym, żeby w naszym ośrodku powstała kiedyś nowoczesna strzelnica. 

ARTUR KOWALCZYK
zdj. autor, Paweł Pastusiak (1)


W 1990 r. kształcenie funkcjonariuszy odbywało się w 4 szkołach – w: Szczytnie, Legionowie, Słupsku i Pile, a także w 7 ośrodkach szkolenia – w: Poznaniu, Piasecznie k. Warszawy, Brzegu, Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. W 1991 r. utworzono Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi oraz tymczasowy w Rzeszowie, który istniał do następnego roku. W 1994 r. powstały ośrodki w: Białymstoku, Olsztynie i Gdańsku. W 1996 r. nadinsp. Jerzy Stańczyk, ówczesny szef Policji, utworzył ośrodki szkolenia, jako jednostki organizacyjne Policji w strukturze komend wojewódzkich – w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu z siedzibą w Brzegu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie z siedzibą w Piasecznie i Wrocławiu, których podstawowym zadaniem była realizacja kursów podstawowych. W uzasadnionych przypadkach mogły się w nich odbywać szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. Powstały też tymczasowe ośrodki szkolenia Policji w: Bydgoszczy, Toruniu i Zielonej Górze, które rok później zostały zlikwidowane. W 1999 roku utworzono ośrodki w: Toruniu, Zielonej Górze i Lublinie, a katowicki przekształcono w szkołę Policji. W 2003 roku gen. insp. Antoni Kowalczyk, ówczesny komendant główny Policji, podjął decyzję o likwidacji wszystkich ośrodków. W 2004 r. utworzono Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, a rok później w Poznaniu i Gdańsku. Dwa ostatnie zlikwidowane zostały w latach 2010–2011.