Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy oficer łącznikowy w Londynie (nr 120/03.2015)

Biuro oficera łącznikowego polskiej Policji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wznowiło pracę 9 lutego. Mł. insp. Monika Sokołowska, ostatnio naczelnik Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP. zastąpiła insp. Pawła Olczaka, pełniącego służbę w Londynie od 2008 roku.

Monika Sokołowska rozpoczęła pracę w Policji w 1995 roku, zaraz po maturze. Zaczynała  w VII (nieistniejącym dziś) Komisariacie Policji w Łodzi. Od tego czasu przez 20 lat zawsze pracowała w służbie kryminalnej w jednostkach wszystkich szczebli, od komisariatu przez komendy rejonową, powiatową, stołeczną po Komendę Główną Policji. Pełniąc służbę, kończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie uzyskała dyplom magistra prawa oraz magistra administracji. Przez ponad rok pracowała jako wykładowca w Zakładzie Służby Kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Tam poznała przyszłego męża, obecnego rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji insp. Mariusza Sokołowskiego. W roku 2004 przenieśli się do Warszawy, gdzie w Komendzie Stołecznej Policji rozpoczęła pracę w wydziale dochodzeniowym jako specjalista ds. zwalczania przestępstw seksualnych, zwłaszcza pedofilii i pornografii dziecięcej.

W 2006 roku odbyła miesięczny staż poświęcony tej problematyce, organizowany przez Interpol. Wkrótce potem dostała propozycję pracy w Biurze Służby Kryminalnej KGP, gdzie zajmowała się zwalczaniem przestępstw handlu ludźmi. Trzy miesiące później brała udział w jednej z największych operacji międzynarodowych polskiej Policji pod kryptonimem „Ziemia Obiecana”, prowadzonej wspólnie z policją włoską. Od 2012 roku kierowała Centralnym Zespołem dw. z Handlem Ludźmi w Centralnym Biurze Śledczym, od 2014 roku była naczelnikiem wydziału zajmującego się tą problematyką. Wielokrotnie brała udział w działaniach prowadzonych wspólnie z policjami europejskimi, najczęściej w Wielkiej Brytanii, gdzie w ostatnim okresie systematycznie rośnie liczba mieszkających i pracujących tam Polaków.

Współpracując od kilku lat z policją i prokuraturą brytyjską, Monia Sokołowska poznała brytyjskie prawo, struktury organizacyjne policji i obowiązujące procedury. Jednocześnie współpracowała z polskim oficerem łącznikowym w Londynie, poznając także specyfikę jego pracy, często miała także kontakt z oficerami łącznikowymi innych policji europejskich. 

Przez kolejne lata służby w Komendzie Głównej Policji mł. insp. Monika Sokołowska brała udział w wielu szkoleniach i seminariach o charakterze krajowym i międzynarodowym, dotyczących zwalczania i zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi, organizowanych przez Interpol, Europol, Scotland Yard czy Eurojust. Wielokrotnie występowała podczas międzynarodowych konferencji i seminariów zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Chinach, Watykanie czy na Ukrainie, reprezentując stanowisko polskiej Policji i jej działania w tym zakresie.

Mówi o sobie, że każdą sprawę, każdą akcję, w której uczestniczy, traktuje jak kolejne doświadczenie i wciąż się uczy. A teraz chce swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną wykorzystać na nowym odcinku, jakim jest służba w charakterze oficera łącznikowego. 

Mł. insp. Monika Sokołowska jest drugą kobietą na takim stanowisku, obok podinsp. Kingi Badeńskiej, która pełni funkcję oficera łącznikowego polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Marek Krupa

Zobacz także:
ELEC 2014 (nr 116/11.2014)
Dla młodych policjantów (nr 116/11.2014)
Międzynarodowy dialog (nr 116/11.2014)