Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

– Mundury nie do kupienia? (Nr 106 / 01.2014)

Do redakcji przyszedł list…:

Witam, mam problem, który pewnie dotyczy nie tylko mnie.

Pracuję w pionie ruchu drogowego, kilka lat temu otrzymałem wraz z innymi umundurowanie nowego typu, które niestety już się zużyło i praktycznie nie nadaje się do chodzenia, i tu się pojawia problem... nie ma możliwości kupienia spodni tzw. przejściówek (jesienno‑wiosennych) w żadnym sklepie mundurowym, a w magazynach policyjnych nie prowadzą sprzedaży, i co ma zrobić prosty szeregowy policjant? Naszyć łatę na d...? Myślę, że temat zainteresowałby wielu czytelników.

Z problemem czytelnika ruszyliśmy do Biura Logistyki Policji KGP.

Okazało się, że sygnałów napływających od funkcjonariuszy jednostek terenowych Policji w sprawie trudności z uzupełnieniem przedmiotów umundurowania jest więcej.

DYREKTOR WYSYŁA PISMO

W związku z tymi sygnałami zastępca dyrektora BLP KGP przesłał 10 września 2012 r. pismo do wszystkich komend wojewódzkich Policji, w którym poinformował o możliwości odpłatnego wydawania przedmiotów umundurowania z magazynu policjantom, którzy ze środków z otrzymanego równoważnika pieniężnego chcą uzupełnić zniszczony element ubioru.

W piśmie tym podkreśla jednak, że obowiązującą zasadą jest racjonalne gospodarowanie posiadanym przez jednostkę umundurowaniem poprzez jego optymalne wykorzystywanie na potrzeby podległych funkcjonariuszy. Umundurowanie winno być w pierwszej kolejności wydawane przyjmowanym do służby w Policji, a następnie kolejnym grupom policjantów służby prewencyjnej. Dopiero po zapewnieniu potrzeb ww. funkcjonariuszy, istnieje możliwość odpłatnego wydania przedmiotów umundurowania policjantom, którzy ze środków z otrzymanego równoważnika pieniężnego chcą uzupełnić zniszczony element ubioru. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), kierownicy poszczególnych jednostek budżetowych są odpowiedzialni za całość gospodarki finansowej jednostki.

Jednocześnie przypominam o właściwym klasyfikowaniu środków finansowych uzyskanych z odsprzedaży umundurowania policjantom, stosownie do par. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. nr 241, poz. 1616).

KOMENDANCI DECYDUJĄ

Mimo tych „wytycznych” i mimo że możliwość sprzedaży poszczególnych elementów umundurowania istnieje, należy pamiętać, że to komendanci wojewódzcy Policji, jako kierownicy jednostek budżetowych odpowiedzialni za całość gospodarki finansowej jednostki, decydują ostatecznie o możliwości odsprzedaży elementów umundurowania z magazynu jednostki, kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania posiadanym mieniem.

Ponadto – jak wynika z informacji uzyskanych w BLP KGP – policjanci mogą kupować przedmioty mundurowe w punktach sprzedaży działających na terenie garnizonów, ewentualnie zamawiać w istniejących sklepach internetowych lub kontaktować się z producentami umundurowania, którzy realizowali lub realizują produkcję dla Policji na podstawie zawartych umów. Komórki zaopatrujące w jednostkach Policji posiadają informacje o firmach – producentach umundurowania policyjnego i to one powinny informować policjantów, gdzie i do kogo powinni się zwrócić w sprawie kupna spodni, bluz i wszystkich pozostałych elementów zużytego umundurowania, których akurat nie ma w magazynach. 

TN