Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

RPO skarży do Trybunału

W nr. 65/08.2010 Policja 997 w artykule „Nie chce renty, chce pracować” przedstawiliśmy historię policjanta z KPP w Zegrzu, który po tym, gdy stwierdzono u niego wirusowe zapalenie wątroby typu C, został zwolniony ze służby.

Zwolnienie było zgodne z przepisami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych z 9 lipca 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 79, poz. 349). Mówi ono m.in., że policjanta lub strażaka uznaje się za całkowicie niezdolnego ze służby z powodu zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby (WZW) lub zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) bez względu na akt5ualny stan zdrowia i przebieg choroby.

Policjant z Zegrza nie pogodził się z wydaleniem ze służby, tym bardziej, że cały czas czuł się, i nadal czuje się, dobrze.

W grudniu 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu jego sprawę. Profesor Irena Lipowicz wystąpiła do wybitnych naukowców ds. chorób zakaźnych o opinię, czy przewlekłe zapalenie wątroby czyni funkcjonariusza całkowicie niezdolnym do służy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się też do krajów europejskich, m.in. Holandii, Finlandii, Węgier, Estonii, Wielkiej Brytanii z pytaniem, czy prawo tych państw nakazuje, by sam fakt zakażenia wirusem HIV/HBV/HCV, względnie AIDS, bez względu na stan zdrowia funkcjonariusza czy wojskowego powodował zwolnienie ze służby. Okazało się, że we wszystkich tych krajach sam fakt stwierdzenia przez lekarza zakażeniem wirusem HIV/HBV/HCV nie jest podstawą do zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

26 czerwca 2013 r. RPO skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności par. 44 pkt 6 oraz par. 57 pkt 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lipca w sprawie właściwości i trybu komisji lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych w zakresie, w jakim powoduje uznanie funkcjonariusza Policji za całkowicie niezdolnego do pełnienia służby z powodu zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) be z względu na stan zdrowia z artykułem 30 oraz art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Prof. Lipowicz złożyła też do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z par 44 pkt 6 oraz par. 57 pkt 4 i 5 załącznika nr 3 do wymienionego rozporządzenia, w zakresie, w jakim powoduje uznanie strażaka za całkowicie niezdolnego do pełnienia służby z powodu nosicielstwa wirusa HIV, zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) bez względu na stan zdrowia z art. 30 oraz art. 60 w związku z art. 31 ust 3 Konstytucji RP.

GB