Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zgwałcenie ścigane z urzędu

Nowelizacja Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego zakładająca ściganie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z urzędu, a także minimalizowanie negatywnych przeżyć przesłuchiwanych ofiar przestępstw seksualnych została podpisana przez prezydenta.

Zgodnie z nowymi przepisami ścigane z urzędu stają się następujące przestępstwa:
- zgwałcenie (art. 197 kk)
- nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia (art. 199 § 1 kk)
- czynności seksualne z osobą bezradną lub niepoczytalną (art. 198 kk)

Zmiany wprowadzone na mocy nowelizacji dotyczą także sposobu przesłuchań ofiar przestępstw seksualnych oraz pokrzywdzonych osób małoletnich - przesłuchanie te powinny odbywać się w całym postępowaniu tylko raz w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach w obecności psychologa.

Nagrany obraz i dźwięk z przesłuchania może być odtworzony na rozprawie sądowej. Powtórne przesłuchanie w sądzie będzie możliwe tylko wyjątkowo i może być dokonywane za pomocą telekonferencji bez konieczności bezpośredniej konfrontacji na sali sądowej osoby pokrzywdzonej z oskarżonym.

Pokrzywdzone osoby małoletnie do 15. roku życia w sprawach poważnych przestępstw, co do zasady, nie powinny być przesłuchiwane. Jeśli wystąpi jednak taka konieczność, to będą one przesłuchiwane tylko raz, w postępowaniu przygotowawczym.