Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Policji

Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji! Z okazji Waszego święta przyjmijcie proszę od kierownictwa Policji życzenia satysfakcji z dobrej służby i pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz szacunku od tych, o których bezpieczeństwo dbamy.

Pamiętajmy, że na szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno swoją pracą, jak i poszanowaniem zasad etycznych. Każdy z nas – funkcjonariuszy i pracowników – daje świadectwo całej formacji.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy Policją.


nadinsp. Marek Działoszyński
Komendant Główny Policji