Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Prezydent w Policyjnym Centrum Dowodzenia

15 maja br. rozpoczęła się policyjna operacja HAT TRICK 2012, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas EURO 2012. Jej sercem i mózgiem jest Policyjne Centrum Dowodzenia, zlokalizowane na terenie CSP w Legionowie. Operacją dowodzi nadinsp. Krzysztof Gajewski, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji.

W kilka godzin po rozpoczęciu operacji Policyjne Centrum Dowodzenia odwiedził prezydent RP Bronisław Komorowski.

- Cieszę się, że mogę być dziś tutaj – prezydent zwrócił się do policjantów, pełniących służbę w centrum. – Mam świadomość, że dokonano tu poważnych inwestycji, że obiekt, aczkolwiek nie nowy, jest jednak nowocześnie wyposażony. Wszystko to pozostanie także po EURO jako istotny element zwiększający szanse na dobrą koordynację i na dobre dowodzenie operacjami policyjnymi.

Prezydent życzył policjantom i funkcjonariuszom innych służb, pracujących w centrum sukcesów i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania oraz zrozumienia i akceptacji ze strony kibiców.

Policyjne Centrum Dowodzenia jest sztabem dowódcy operacji, które będzie koordynować wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem turnieju piłkarskiego, zapewniać wymianę informacji między służbami polskimi oraz z zagranicznymi podmiotami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo drużyn narodowych. Operacja „HAT TRICK 2012” potrwa do 10 lipca br.

Paweł Ostaszewski
zdj. autor