Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Badanie zatrzymanych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło propozycję nowego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

W projekcie przewidziano, że jeżeli osoba zatrzymana nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub przeprowadzenie badania lekarskiego albo uniemożliwia swoim zachowaniem wykonanie takich czynności, to jak dotyczas lekarz powinien odnotować to w zaświadczeniu lekarskim. Równocześnie dyżurny jednostki organizacyjnej Policji dokonującej zatrzymania dokumentuje to zdarzenie w postaci elektronicznej w policyjnych systemach informatycznych, informatycznych dopiero w braku takiej możliwości w książce przebiegu służby. Rozporządzenie jasno wskazuje, że brak zgody na przeprowadzenie badania lekarskiego nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej umieszczenie zatrzymanego w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub do doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, chyba że lekarz wystawił skierowanie do podmiotu leczniczego, w którym mają być wykonane badania diagnostyczne lub leczenie osoby zatrzymanej.

Proponuje się, aby nowe przepisy weszły w życie 13 maja 2012 r.

Oprac. AWz
 

Pliki do pobrania