Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe zasady postepowania z kierowcami do podpisu

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, związane z przekazaniem do właściwości Inspekcji Transportu Drogowego nadzoru nad ruchem drogowym wykonywanego przy użyciu urządzeń rejestrujących, zmiana w podejściu do ścigania sprawców niektórych wykroczeń drogowych, oraz zmiany w innych przepisach, spowodowały konieczność modyfikacji regulacji dotyczących postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Mając na uwadze, że obowiązujące rozporządzenie było już zmieniane kilka razy, a jednocześnie fakt, że zagadnienia w nim regulowane dotyczą niemalże wszystkich kierowców, podjęto decyzję o wydaniu nowego rozporządzenia. Projekt oczekuje na podpis ministra.
 

Pliki do pobrania