Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wypłata mundurówki rozpocznie się 16 kwietnia

Komendant Główny Policji podjął decyzję, że wypłata "mundurówki" powinna rozpocząć się 16 kwietnia 2012 roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że środki finansowe na ten cel są zarezerwowane.