Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt w sprawie zmian w zaopatrzeniu emerytalnym

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MSW opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Więcej informacji na stronie BIP MSW.