Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy szef Policji przejął obowiązki

Generalny inspektor Andrzej Matejuk, w obecności ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego przekazał w poniedziałek obowiązki komendanta głównego Policji nadinspektorowi Markowi Działoszyńskiemu, dotychczasowemu szefowi łódzkiej policji.

Minister Cichocki podziękował komendantowi Matejukowi za cztery lata niełatwej pracy. Nowemu komendantowi głównemu życzył sił i sukcesów w realizacji zadań.

Nadinsp. Marek Działoszyński podziękował ministrowi Cichockiemu za obdarzenie go zaufaniem, a swojemu poprzednikowi za to, że przekazuje Policję w dobrej formie. Nowy komendant podkreślił, że będzie kontynuował przybliżanie Policji do społeczeństwa, a także zrobi wszystko by pomoc niesiona obywatelowi docierała do niego jak najszybciej i w jak najlepszej jakości.

Nadinspektor Marek Działoszyński urodził się w 1962 roku w Trzebiatowie na Pomorzu Zachodnim. Ma żonę i dwoje dzieci. Jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nadinspektor Działoszyński służbę w Policji rozpoczął w 1985 roku. Rozpoczynał od pracy patrolowej w Międzyrzeczu. Później objął stanowisko inspektora operacyjno-dochodzeniowego w tej samej jednostce. Od lutego 1991 roku był komendantem komisariatu w Skwierzynie. Od 1999 roku pełnił służbę w strukturach Biura Spraw Wewnętrznych, a dyrektorem tej komórki został w styczniu 2006 roku. 14 listopada 2008 roku objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. 10 stycznia 2012 r. został Komendantem Głównym Policji.

KK
zdj. Paweł Ostaszewski