Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dwa nowe rozporządzenia ministra

Weszły w życie dwa nowe rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 694);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 697).

O ich projektach pisaliśmy tutaj
http://www.gazeta.policja.pl/portal/997/744/65815/Czynnosci_operacyjnorozpoznawcze__projekt_zmian.html

oraz tutaj
http://www.gazeta.policja.pl/portal/997/744/66180/Zmiany_w_dokumentowaniu_kontroli_operacyjnej.html

Pełna treść nowych rozporządzeń w załącznikach poniżej.
AW
 

Pliki do pobrania