Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Reforma systemu emerytalnego służb mundurowych- porozumienia brak

KOLEJNE ROZMOWY W LIPCU

Wczorajsze spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i strony rządowej nie zakończyło się podpisaniem porozumienia. Jedynym uzgodnieniem, jak do tej pory, jest wymóg 25-letniego stażu służby, który uprawniałby do przejścia na emeryturę.
Rząd chce, aby obowiązywał także limit wieku – uzyskanie praw emerytalnych następowałoby dopiero po osiągnięciu 55 roku życia. Związkowcy zgodzili się na 25-letni staż służby, ale bez określania wieku emerytalnego mundurowych.

Następną turę rozmów zaplanowano na 6 lipca br.

Jedno jest pewne – sejm obecnej kadencji nie ma już szans wprowadzić w życie jakichkolwiek zmian w mundurowych emeryturach.

P.Ost.