Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Emerytury mundurowe - spotkanie u premiera

Zakończyło się spotykanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem. Obie strony rozmawiały o zmianach jakim maja podlegać emerytury mundurowe. Żadna ze stron nie podaje na razie konkretnych wyników rozmów.

Obie strony ustaliły, że następne spotkanie odbędzie się w piątek 17 grudnia. Do tego czasu - jak poinformował przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda - strony mają opracować propozycje zmian w systemie emerytalnym.

Po spotkaniu rzecznik rządu Paweł Graś podkreślił, że związkowcy rozumieją, iż utrzymanie obecnego stanu nie jest możliwe i będą akceptować zmiany systemu odnoszące się do tych, którzy będą służyć w policji, w straży i innych służbach mundurowych w przyszłości. Dodał również, że radykalne zmiany nie będą dotyczyły tych, którzy już służą.

Na dzisiejszym spotkaniu premierowi towarzyszyli minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller i szef doradców premiera Michał Boni. Na czele delegacji związkowców stał przewodniczący FZZSM Antoni Duda, który jest jednocześnie przewodniczącym NSZZ Policjantów. Federacja reprezentuje funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej.

Rząd zamierza wydłużyć okres aktywności zawodowej funkcjonariuszy. Reforma ma jednak objąć tylko osoby, które będą zaczynały służbę już pod rządami nowych uregulowań. Związkowcy mieli na spotkaniu przedstawić argumenty za odstąpieniem od planowanego na 2012 r. wprowadzeniem powszechnego systemu emerytalnego dla służb mundurowych.

P.Ost. / PAP / KPRM