Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nadchodzą weterani

Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej lepsze niż obecnie uhonorowywanie weteranów misji zagranicznych. Ustawa będzie regulowała materialne i honorowe świadczenia dla tych, którzy uczestniczyli w misjach różnego rodzaju - pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, bez względu na to, czy są żołnierzami, pracownikami wojska, policjantami czy innymi funkcjonariuszami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych.

Jak wyjaśnił minister obrony narodowej Bogdan Klich, w projekcie ustawy wskazano dwie grupy weteranów - weterana działań poza granicami państwa (weterana) oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa (weterana poszkodowanego). Ci pierwsi mają nieco mniejsze świadczenia przede wszystkim o charakterze honorowym, ci drudzy mają poważne świadczenia o charakterze materialnym.

Zgodnie z zapisami projektu status weterana będzie mogła uzyskać osoba, która brała udział w działaniach za granicą w misji pokojowej lub stabilizacyjnej także w ramach kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej lub zadań BOR oraz działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Misja nie może być krótsza niż 60 dni. Weteranem poszkodowanym będzie zaś mogła zostać osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu np. w wyniku ataku lub zapadnięcia na chorobę występującą tylko w rejonie działania misji.

Projekt przewiduje, iż poszkodowani będą mogli uzyskać pomoc finansową na naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia lub studiów magisterskich. - W przeciwieństwie do kombatantów, ci, którzy wracają poszkodowani z misji, to ludzie młodzi. W związku z tym uznaliśmy, że takie świadczenie winno być im wypłacane - powiedział Klich.

W ustawie jest mowa także o specjalnej odznace, którą będą otrzymywali ci, którzy wrócili z misji poszkodowani. Nawiązuje ona do tradycji międzywojennej; to odznaka za rany i kontuzje. Jest w niej także mowa o całym pakiecie świadczeń medycznych ponadlimitowych, jeśli choroba lub inwalidztwo jest efektem udziału w misji.

Zmarłemu weteranowi poszkodowanemu, według projektu, ma przysługiwać podczas pogrzebu w Polsce wojskowa lub policyjna asysta honorowa. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych 29 maja w Polsce ma być Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Weteran poszkodowany będzie miał także zapewnione pierwszeństwo do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności.

Ustawa reguluje przewiduje powstanie Domu Weterana, który od stycznia 2011 r. ma być uruchomiony w Lądku Zdroju. Na początku będzie on mógł przyjąć 30 pensjonariuszy.
Status weterana i weterana poszkodowanego będzie nadawany przez odpowiedniego ministra na wniosek żołnierza lub funkcjonariusza. Jego uzyskanie będzie potwierdzone przez wydanie specjalnej legitymacji.

Minister przypominał, że w latach 1953-2010 w misjach wojskowych wzięło udział ponad 95 tys. żołnierzy i pracowników wojska oraz ok. 3 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

Źródło: PAP