Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe przepisy dotyczące opiniowania służbowego już obowiązują

Nowe terminy opiniowania, rezygnacja ze stosowania ocen okresowych i wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia rozmowy z podwładnym przed przystąpieniem do sporządzenia opinii – to najważniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od dziś.

Nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie opiniowania służbowego policjantów wprowadza istotne zmiany m. in.:

- Nowe terminy opiniowania policjantów
- Opiniowanie policjantów także w służbie kontraktowej i kandydackiej
- Możliwość przesunięcia terminu opiniowania policjanta o okres zwolnienia z obowiązków wykonywania zadań służbowych, udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych
- Rezygnacja ze stosowania ocen okresowych
- Obowiązek przeprowadzania z opiniowanym rozmowy przed przystąpieniem do sporządzania opinii, co udokumentowane zostanie w formularzu opinii służbowej
- Rezygnacja z części opisowej opinii
- Modyfikacja procedury odwoławczej

Więcej o nowych regulacjach w grudniowym numerze miesięcznika "Policja 997"
 

Pliki do pobrania