Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Na stokach narciarskich według zarządzenia

Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych ternach narciarskich zostały uregulowane w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr 1834.

W zarządzeniu uregulowano takie sprawy jak termin rozpoczęcia i zakończenia patroli na stokach narciarskich, organizację patroli, ich zadania i taktykę pełnienia służby. Określono  w nim również, że służbę na stokach narciarskich będą mogli pełnić tylko ci policjanci, którzy ukończą lokalne doskonalenie zawodowe z zakresu metod i form pełnienia służby patrolowej na ternach narciarskich. Wymóg ten jednak zacznie obowiązywać dopiero po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie zarządzenia, czyli od 22 grudnia 2010 r.
 

Pliki do pobrania