W 20. roku istnienia Policji, przy okazji jej święta, policyjny miesięcznik przypomina, co się przez te lata w formacji zmieniło.

+

Zmiany przeprowadzone dotąd w Policji usprawniły funkcjonowanie struktur oraz pozwoliły na przekazanie w dół 868 etatów. Można nimi obsadzić dużą komendę rejonową.

+

Z mł. insp. Lucyną Pietrzyk, naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Biura Prawnego KGP, rozmawia Przemysław Kacak.

+

Par. 4 ust. l Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów stanowi: „Policjant w zmianowym rozkładzie czasu służby pełni służby na zmiany trwające po 8 godzin”. Czy zmiany mogą być w każdy dzień w innych godzinach, czy powinny zmieniać się cyklicznie co kilka dni?

+