Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wypadki w Policji

- Połamani - obrażenia, jakie najczęściej odnoszą policjanci

 

 
 

Kręgosłupy, ścięgna, stawy - to wszystko rehabilitują w Otwocku

Połamane ręce, nogi, kręgi szyjne, pozrywane ścięgna Achillesa, wstrząśnienia mózgu - to najczęściej występujące obrażenia, jakie odnoszą policjanci w różnego rodzaju wypadkach.

- To efekty upadków, przewróceń, potrąceń - mówi nadkom. Jacek Śnieć, naczelnik Wydziału Ochrony Pracy Biura Kontroli KGP. - Dochodzi do nich często na tzw. prostej drodze, która w rzeczywistości okazuje się śliską posadzką, oblodzonym chodnikiem, zbyt krętymi schodami czy za niskim stropem. A także w trakcie interwencji - dotyczy to głównie funkcjonariuszy z krótkim stażem pracy oraz odbywających służbę zastępczą w Policji, zatem mających niewielkie doświadczenie zawodowe, którzy nie zawsze są w stanie właściwie ocenić stopień zagrożenia. Sporo wypadków zdarza się też podczas zawodów sportowych oraz ćwiczeń fizycznych.

KOMISYJNE USTALENIA

Każde nieszczęśliwe zdarzenie, w którym uczestniczył policjant, bada specjalnie powołana, co najmniej trzyosobowa, komisja. Jej działania reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji. Komisja może m.in. dokonywać oględzin miejsca zdarzenia, badać warunki pełnienia służby, przesłuchiwać poszkodowanego oraz świadków, przeglądać dokumentację medyczną, zasięgać opinii biegłych i specjalistów.

Komisja powypadkowa po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sporządza protokół, a kopie przekazuje poszkodowanemu, komisji lekarskiej, kadrom i komendantowi jednostki. To on wydaje decyzję o przyznaniu policjantowi - jeżeli doznał uszczerbku na zdrowiu, a wypadek miał związek ze służbą - jednorazowego odszkodowania. Kwestie te reguluje ustawa z 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 1972 r. nr 53, poz. 345 z późn. zm.), rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz.U. z 1992 r. nr 29, poz. 129), art. 6 pkt 4 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673) oraz decyzja nr 80 ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższania kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

Prawo wglądu w protokół ma też poszkodowany albo członkowie jego rodziny. Uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać komendantowi, a ten zleca komisji ich wyjaśnienie i uzupełnienie. (...)

Wyniki postępowań powypadkowych nie zawsze satysfakcjonują poszkodowanych.

Krystian P. podczas gry w piłkę nożną uszkodził sobie lewe kolano - zerwane zostało więzadło krzyżowe. Do zdarzenia doszło w sali gimnastycznej, którą komenda wynajmuje, by policjanci mieli gdzie ćwiczyć.

- Komisja uznała, że wypadek nie miał związku ze służbą, gdyż nie było decyzji komendanta lub jego zastępcy zobowiązującej mnie do udziału w tych zajęciach - mówi Krystian P.

Andrzej K. miał wypadek w szkole Policji.

- Byłem na kursie specjalistycznym - opowiada. - O 17.00 miały się odbyć dodatkowe zajęcia z taktyki i techniki interwencji. W ostatniej chwili zostały jednak odwołane. Wspólnie z kolegami postanowiliśmy pograć w siatkówkę. Powiedzieliśmy wykładowcy, że chcielibyśmy skorzystać z sali gimnastycznej; nie miał nic przeciwko temu, dał nam piłkę. Zaczęliśmy mecz, niestety w pewnym momencie skoczyłem tak niefortunnie, że doznałem urazu stawu skokowego. (...)

GRAŻYNA BARTUSZEK
(inicjały poszkodowanych zostały zmienione)
zdj. Andrzej Mitura

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.