Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

SB z Policji?

Jeżeli dojdzie do uchwalenia ustawy "antyubeckiej", w aparacie państwowym nie będą mogli pracować funkcjonariusze byłej SB. Ich emerytury miałyby być ograniczone do minimum. Takie jest założenie PiS, przedstawione w deklaracji "Pamięć i odpowiedzialność".

(...)

CZY TO PRZESTĘPCY?

Według deklaracji programowej "Pamięć i odpowiedzialność" PiS proponuje zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych byłych funkcjonariuszy służb PRL do poziomu minimalnego. Chce też, aby osoby pełniące funkcje publiczne obowiązkowo złożyły przysięgę na wierność państwu, jeżeli nie uczyniły tego po roku 1990. W dokumencie czytamy, że "niepociągnięcie do moralnej, prawnej i materialnej odpowiedzialności tych, którzy w czasach PRL byli głównymi sprawcami zła" to zaniedbanie. (...)

PYTANIA O ZOMO

W styczniu po prasowych doniesieniach stanowisko w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym stracił Tomasz Warykiewicz, wcześniej policjant CBŚ. "Dziennik" opisał jego działalność w tzw. drugim szeregu, czyli grupie funkcjonariuszy MO i SB, która rozbijała demonstracje opozycyjne w latach 80. Przy tej okazji pojawiły się informacje, że KGP zażądała od jednostek w całym kraju list policjantów, którzy kiedyś służyli w ZOMO. Wśród funkcjonariuszy rozeszły się pogłoski, że nadszedł czas na pozbywanie się byłych zomowców. (...)

(...) - Tylko twarde dowody przedstawione przez pion prokuratorski IPN, że policjant popełnił przestępstwo, mogą być podstawą, żeby go zwolnić ze służby. Sama służba w ZOMO nie może być do tego podstawą - mówi Marek Bieńkowski, komendant główny Policji.

PAWEŁ CHOJECKI

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.