Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kto ci pomoże biedny glino?

"Za popełnione przestępstwo policjant jest zwalniany ze służby, a ma też być pozbawiony prawa do policyjnej emerytury. Nie bronię nieuczciwych kolegów, bo taka kara im się należy. Jakiś straszak na tych, którzy psują nam opinię, musi być. Ale dlaczego na tego biednego policjanta przewiduje się tylko kij? Czemu wprowadza się coraz ostrzejsze kary, a nie idzie za tym lepsza ochrona prawna dla tych, co pracują uczciwie, ale na przykład powinie im się noga? Przekroczenie uprawnień, popełnienie błędu może zdarzyć się każdemu. I kto ci wtedy pomoże, biedny glino? Nikt..." - napisał w liście do redakcji jeden z czytelników.

W środowisku policyjnym nie jest to opinia odosobniona. Czy rzeczywiście jest tak, że w kłopotach policjant pozostawiony jest sam sobie? I jak wygląda ochrona prawna funkcjonariusza?

CHODZI NIE TYLKO O PIENIĄDZE

Aspirant Robert Ziółkowski z Poznania twierdzi, że gdyby nie pomoc związku zawodowego, nie udźwignąłby brzemienia kłopotów, które go dotknęły. Zarówno finansowo, jak i psychicznie. Bo skąd wziąć pieniądze na kilkutysięczne honorarium adwokackie, gdy jest się zawieszonym w służbie i dostaje połowę pensji? W podobnej sytuacji znajduje się jeszcze trzech policjantów z wydziału kryminalnego poznańskiej KWP. Wszyscy czterej tragicznego 29 kwietnia 2004 roku brali udział w głośnej później akcji, która skończyła się użyciem broni. Kierowca uciekającego samochodu 19-letni Łukasz Targosz zginął, a pasażer 19-letni Dawid Lis został inwalidą.

...

UBEZPIECZENIE ZA ZŁOTÓWKĘ

Fundusz pomocy prawnej, o którym mowa, utworzono w Wielkopolsce w 1994 roku. Może do niego przystąpić każdy policjant, który wypełni deklarację i płaci miesięczną składkę w wysokości... 1 zł (od kwietnia tego roku podniesioną na 2 złote).

...

ZAKRES I DOSTĘPNOŚĆ

Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego policyjnego związku, twierdzi, że fundusz pomocy prawnej istnieje we wszystkich województwach, choć każdy zarząd ma nieco inny regulamin. Wspólna jest idea - fundusz stanowi pewnego rodzaju ubezpieczenie dla policjanta.

...

JAK CHRONI FIRMA?

Sprawa strzelaniny przy ulicy Bałtyckiej w Poznaniu niczym pod mikroskopem pokazała liczne problemy, z którymi, stając przed sądem, boryka się policjant, ale także jego obrońcy procesowi, przełożeni, a nawet służba prasowa. Nic więc dziwnego, że Poznań jest chyba najbardziej zaangażowany w stworzenie kompleksowego programu pomocy i ochrony prawnej policjanta. Przygotowuje go zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego.

- Uznaliśmy, że powinno się tam znaleźć wiele zagadnień. Ważną sprawą jest na przykład poszerzenie wiedzy prokuratorów i sędziów na temat pracy operacyjnej Policji - mówi nadinsp. Tusiński. - Dlatego przygotowywane jest wspólne szkolenie właśnie dla sędziów i prokuratorów.

- Chcemy też w ramach ochrony prawnej policjanta znaleźć sposób na rozwiązanie sprawy pomówień policjantów - mówi kom. Jacek Brzęcki. - Dotychczasowa praktyka w tym zakresie jest chora. Kiedy bowiem ktoś pomówi policjanta, uruchomiona zostaje cała machina - zawieszenie w czynnościach, postępowanie wyjaśniające, często też karne. Gdy jednak policjant zostaje oczyszczony z zarzutu, sprawę się zamyka. A powinno się dopiero otwierać, tyle że w drugą stronę.

- Należałoby obligatoryjnie, z urzędu, wszczynać postępowanie przeciwko osobie, która pomówiła funkcjonariusza - dodaje nadkom. Zbigniew Rau.

...

JAK CHRONI PRAWO?

Związkowcy uważają, że przełożeni rzadko bronią policjanta z powodu zwykłego asekuranctwa, ale także dlatego, że i prawo broni funkcjonariusza zbyt słabo. Nie jest on wystarczająco zabezpieczony przed pomówieniami, nie jest określone jego prawo do ryzyka zawodowego.

...

- Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną ujęte w kodeksie karnym nie obejmują specyficznych sytuacji związanych z zawodem policjanta. Należałoby je uszczegółowić w ustawie o Policji - mówi Jerzy Hołownia, wiceprzewodniczący związku.

Insp. Róg odpowiada:
- Nasze przepisy nie są zapewne doskonałe i być może powinno się rozważyć, czy tego typu zapis zawrzeć w ustawie. Na obecnym etapie nowelizacji tego nie podjęto. Ale przewiduje się kompleksową nowelizację ustawy, więc może wtedy...

ELŻBIETA SITEK
zdj. Anna Michejda, Wojciech Basiński

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.