Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

45 LAT BOA

Aktualny numer

 • Tylko służba
  Z kart historii BOA
  Geneza Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” sięga utworzonego w latach 70. XX wieku Wydziału Zabezpieczenia KSMO – pierwszego pododdziału kontrterrorystycznego w naszym kraju. Polska znalazła się wówczas w awangardzie państw, które w strukturach policyjnych utworzyły siły specjalne.
 • Tylko służba
  Psy ratują psy
  Wybór życiowych celów i wartości determinuje często stopień wrażliwości i empatii wobec innych. Tak było z kom. Jolantą Lipowską.
 • Pasje
  Wojna o życie
  „W czasie patrolu siedzisz w rosomaku i w myślach odmawiasz Ojcze nasz, żeby nic nie wybuchło pod nami. Przy każdym wyjeździe z bazy jest obawa: zapinać pasy bezpieczeństwa czy nie? Lepiej móc szybciej wybiec z maszyny czy zabezpieczyć się przed skutkami wybuchu? Otwierać opelotkę czy jej nie otwierać?
 • Tylko służba
  Błękitno skrzydły na emeryturze
  Na emeryturze, ale bardzo aktywnej. Po rozstaniu z policyjnym mundurem nie zaprzestał latania. Jak sam podkreśla – pilot to bardziej pasja niż zawód. Za sterami śmigłowców spędził czterdzieści lat, teraz jego doświadczenie wykorzystywane jest w Tatrach, gdzie lata ratowniczym „Sokołem” w bar-wach TOPR-u.
 • Tylko służba
  Uratowali życie
  Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przepro-wadzili od połowy maja do połowy czerwca tego roku.
 • Historia
  Przy pomniku w Zduńskiej Woli
  W pierwszą rocznicę odsłonięcia pomnika upamiętniającego policjantów II Rzeczypospolitej ze Zduńskiej Woli, którzy w 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD, odbyło się poświęcenie monu-mentu. Z tej okazji ukazało się także wydawnictwo przybliżające postaci przedwojennych stróżów prawa.

Archiwum