Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jesteśmy NEGO

Aktualny numer

 • Kraj
  Po pierwsze człowiek
  Z okazji jubileuszu 30-lecia funkcjonowania negocjacji policyjnych w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie Główny Sztab Policji KGP zorganizował 3 listopada br. konferencję „Negocjacje policyjne jako sposób rozwiązywania sytuacji kryzysowych”. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i spotkań pokoleń ludzi, którzy tworzyli system negocjacji w Polsce, z tymi, którzy dziś stają twarzą w twarz z osobami zamierzającymi zrobić krzywdę sobie lub innym.
 • Pamięć
  Grób w Czarnocinie
  12 października br. w Czarnocinie, a więc w miejscu urodzenia komendanta głównego Policji Państwowej z lat 1926–1935 płk. Janusza Zygmunta Jagrym-Maleszewskiego odsłonięto nagrobną tablicę poświęconą jemu i jego najbliższym.
 • Tylko służba
  To już 30 lat
  W tym roku przypada 30. rocznica funkcjonowania negocjatorów policyjnych. Na przełomie 1989 i 1990 r. w USA polscy policjanci – m.in. z Wydziału Antyterrorystycznego KSP – wzięli udział w szkoleniach z zakresu rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Podczas zajęć przedstawiano negocjacje jako narzędzie do rozwiązywania sytuacji kryzysowych. W szkoleniach brali udział głównie przedstawiciele grup bojowych. Po powrocie do kraju pojawił się pomysł na wykorzystanie negocjatorów w pracy polskiej Policji.
 • Współpraca międzynarodowa
  Kto winien zbrodni na Ukrainie
  Jeśli myślicie, że Buczę rozpracujecie w rok czy dwa, to się mylicie. 20 lat może być mało – powiedział Howard Dean do ukraińskich przedstawicieli organów ścigania, dla których Instytut Międzynarodowego Trybunału Śledczego w Hadze zorganizował w Polsce szkolenia pokazujące, czym w myśl Unii Europejskiej i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze są zbrodnie przeciw ludzkości i jak zbierać dowody, by oprawców postawić przed sądem.
 • Tylko służba
  „Zrozumieć dlaczego?”
  – nie tylko seminarium. O nowym projekcie rozmawiamy z mł. insp. Krzysztofem Łaszkiewiczem, pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka.
 • Sport
  Mundury w Góry
  Uczczenie trzydziestolecia wprowadzenia negocjacji policyjnych, popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i orientacji w terenie górskim, a także podnoszenie sprawności fizycznej i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku były głównymi celami III Ogólnopolskiego Pieszego Rajdu Górskiego „Mundury w Góry” – Beskid Żywiecki 2022.

Archiwum