Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Niedźwiedzi patrol

Aktualny numer

 • Współpraca międzynarodowa
  Współpraca międzynarodowa
  16 grudnia 2022 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ na posiedzeniu w Nowym Jorku w uznaniu centralnej roli, jaką odgrywa światowa społeczność organów ścigania w zakresie globalnego bezpieczeństwa, ustanowiła Dzień Międzynarodowej Współpracy Policji.
 • Tylko służba
  Równe szanse
  Już w prawie rzymskim funkcjonowała paremia łacińska: Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt (Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi).
 • Tylko służba
  Pomagamy i chronimy
  Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy lipca do połowy sierpnia br.
 • Współpraca międzynarodowa
  Z kolejną misją
  Po raz drugi policjanci pionu kryminalnego wraz z polskimi i ukraińskimi prokuratorami dokumentowali zniszczenia wojenne na Ukrainie. Ostatnia wizyta polskich śledczych odbyła się od 12 do 22 lipca 2023 r. Tym razem czynności oględzin obiektów cywilnych, które zostały zniszczone w wyniku działań bojowych, wykonywano w miejscowościach obwodu sumskiego oraz czernihowskiego – łącznie 10 budynków.
 • Pasje
  Najlepszą napolitanę wypiekają w Gliwicach
  Na facebookowej stronie Pizza Brothers poświęconej sztuce kulinarnej internauci zwracają się do niego „Mistrzu”. Na innej grupie dyskusyjnej liczącej ponad 40 000 członków pełni funkcję moderatora i eksperta. Utalentowany kucharz amator asp. szt. Wojciech Mokrzycki jest gliwickim policjantem.
 • Współpraca międzynarodowa
  Moje Węgry
  Oficer łącznikowy Policji – gdy słyszymy takie pojęcie, to często nie do końca wiemy, o co lub o kogo chodzi. Obecnie polska Policja ma na mapie Europy i świata rozmieszczonych 11 policjantów, którzy pełnią na jej rzecz służbę właśnie jako oficerowie łącznikowi.

Archiwum