Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

45 LAT BOA

Aktualny numer

 • Historia
  Przy pomniku w Zduńskiej Woli
  W pierwszą rocznicę odsłonięcia pomnika upamiętniającego policjantów II Rzeczypospolitej ze Zduńskiej Woli, którzy w 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD, odbyło się poświęcenie monu-mentu. Z tej okazji ukazało się także wydawnictwo przybliżające postaci przedwojennych stróżów prawa.
 • Tylko służba
  Rowerowa rajza – hanysy naparzają
  Damian służy w OPP w Katowicach, Mateusz w SPPP w Częstochowie. Damian wraz z przyjaciółmi zorganizował rowerową wyprawę, która miała cel charytatywny – pomoc dla Mateusza.
 • Prawo
  Zajęcie zarobkowe poza służbą cz. 3
  Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 ustawy o Policji policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji.
 • Tylko służba
  Wataha
  Gdy policjanci rozstawiają namioty w cichej zatoce Jeziora Solińskiego, pojawia się bóbr. Nic nie robi sobie z obecności ludzi. Zaciekawili go, ale nie spłoszyli. A właśnie rozpoczęło się szkolenie Plutonu Wsparcia Taktycznego Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Temat: „Survival – przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego”.
 • Tylko służba
  Uratowali życie
  Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przepro-wadzili od połowy maja do połowy czerwca tego roku.
 • Tylko służba
  Błękitno skrzydły na emeryturze
  Na emeryturze, ale bardzo aktywnej. Po rozstaniu z policyjnym mundurem nie zaprzestał latania. Jak sam podkreśla – pilot to bardziej pasja niż zawód. Za sterami śmigłowców spędził czterdzieści lat, teraz jego doświadczenie wykorzystywane jest w Tatrach, gdzie lata ratowniczym „Sokołem” w bar-wach TOPR-u.

Archiwum