Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ćwiczenia z medykami

Aktualny numer

 • Policjant, który mi pomógł
  Ulepszyć komuś świat
  „(…) Wśród licznych obowiązków (…) znajduje czas dla słabszych, biedniejszych, skrzywdzonych przez los. Jest wzorem do naśladowania, pokazującym, (…) że można znaleźć serce (…), uratować i przywrócić wiarę w ludzi, lepszy świat” – napisała mieszkanka Olsztyna w zgłoszeniu do ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”.
 • Pasje
  Obiektywnie o drogówce
  W siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji odbyła się 20 grudnia ub.r. uroczystość uhonorowania laureatów i osób wyróżnionych w konkursie fotograficznym „Obiektywnie o drogówce”.
 • Historia
  Ocalić od zapomnienia
  Przemyski cmentarz przy ulicy Słowackiego jest jedną z najstarszych nekropolii w regionie. Przechadzając się po niej, natrafimy na nagrobki mieszkańców zasłużonych dla Przemyśla, ale również Polski – bohaterów powstania listopadowego, styczniowego, dwóch wojen światowych, oznakowanych biało-czerwonymi flagami.
 • Prawo
  Świadczenie pieniężne po przywróceniu do służby
  W poprzednim artykule została omówiona instytucja przywrócenia do służby. Należy przypomnieć, iż z chwilą prawomocnego uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby z mocy prawa następuje reaktywacja stosunku służbowego.
 • Sport
  Strzelanie dla fundacji
  14 grudnia ub.r. odbyły się w Warszawie IV Charytatywne Zawody Strzeleckie Pamięci Mańka, Kaczora i Krasnala na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Podczas kilku godzin udało się zebrać ponad 11 tys. zł!
 • Profilaktyka
  Historia jakich wiele
  Młoda dziewczyna przechodzi okres buntu. Dręczy ją poczucie niezrozumienia przez rodzinę, bliskich, wewnętrzny sprzeciw wobec wszystkiego i wszystkich. Ucieka w internet, gdzie tak łatwe jest nawiązywanie kontaktów, w ten wirtualny świat, w którym tak łatwo wierzyć we wszystko i wszystkich po drugiej stronie ekranu. Udaje, że jest dobrze, a wewnątrz kłębią się uczucia od euforii po marazm, smutek, wyobcowanie.

Archiwum