Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

U dzielnicowego za piecem

Aktualny numer

 • Tylko służba
  Brelok z logo Policji
  Oczekiwanie na dzień, gdy po 15 czy 25 latach służby osiągnie się prawa emerytalne, niejednemu policjantowi dłuży się jak cała wieczność. Ale są i tacy, którzy czasu nie liczą i dają się nieść fali. Dzięki takiemu podejściu służba przestaje być obowiązkiem i staje się przywilejem. Trzeba tylko to sobie uświadomić.
 • Historia
  Policyjne kalendarium
  40 lat temu w 46. numerze tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” w artykule „Niezniszczalny dowód” opisywano doświadczenia prowadzone przez francuskiego profesora Deroberta, który badał odporność ludzkich zębów na wysokie temperatury. W tym celu poddawał pojedyncze zęby działaniu temperatury, jaka wytwarza się przy eksplozji samolotu. Stwierdził, że zęby bardzo rzadko tracą w tych warunkach swą pierwotną formę. Również w temperaturach najwyższych kurczą się zaledwie o 20 proc.
 • Policjanci ratują
  Odznaczeni za narażenie życia
  Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja to wyjątkowe odznaczenie przyznawane policjantom za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia oraz za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia.
 • Kraj
  Wyzwania dla trudnych interwencji
  Tematyka poświęcona zagadnieniom podejmowania interwencji policyjnych wobec osób znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych, z zaburzeniami psychicznymi oraz metodologii postępowania z takimi osobami – to zagadnienia podjęte na seminarium eksperckim, które odbyło się w Szkole Policji w Katowicach 27–28 września br. W seminarium i specjalnych warsztatach uczestniczyli m.in. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Kraj
  Zaangażowanie w pracę w Policji
  W blurbie książki Małgorzaty Adamskiej-Chudzińskiej i Norberta Andraszaka „Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zaangażowaniem w organizację” czytamy: „Podjęty w monografii problem labilności zaangażowania pracowników oraz słabnącej więzi z organizacją narasta w warunkach zmienności i niepewności. Prowadzi to do licznych odejść z miejsca pracy i strat organizacyjnych w obszarze kapitału ludzkiego”.

Archiwum