Aspirant Marcin Kowalcze w Policji służy od 2008 r., a dzielnicowym jest od 2012 r. W Oświęcimiu zajmuje się rejonem należącym do Osiedla Chemików. To największe osiedle w mieście, 190 bloków.

+

Jest taki budynek dawnego komisariatu Policji, 18 km od Warszawy, w którym podobno do dzisiaj straszy. Dziesięć lat temu funkcjonariusze przenieśli się do nowej, zmodernizowanej siedziby, ale wyobraźnia „poszukiwaczy duchów” sprawiła, że nawet w poczytnych dziennikach pojawiły się doniesienia o starym konstancińskim komisariacie z duchami w tle.

+

Badania dokumentów, analiza pisma ręcznego i maszynowego to jedna z najstarszych dziedzin kryminalistyki. Już w latach 20. XX wieku w Laboratorium Centrali Śledczej Policji Państwowej przeprowadzano ekspertyzy w trybie dochodzeń policyjnych lub na żądanie władz sądowych i prokuratorskich. Wykonywano identyfikację pisma maszynowego, ustalano sposoby i środki fałszowania dokumentów oraz przeprowadzano identyfikację pisma ręcznego.

+

Mieszkanka Zielonej Góry, która spotkała st. sierż. Annę Baran wtedy, kiedy potrzebowała pomocnej dłoni, tak napisała w zgłoszeniu uzasadniającym wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Policjant, który mi pomógł”:

+

Chciała zostać nauczycielką. Być wśród dzieci, pomagać im, wychowywać i uczyć. Los miał jednak inne plany. Rodzice zmarli, jako najstarsza córka została z szóstką rodzeństwa, którą trzeba było wykarmić, ubrać i „wyprowadzić na ludzi”. Została więc funkcjonariuszką Policji Państwowej, jedyną w powiecie szamotulskim.

+

„Wymiana doświadczeń” – to zdanie, które podczas spotkania w KGP 5 sierpnia br. pojawiało się wielokrotnie. Z dr Palomą Cuchi – szefową Przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia spotkali się nadinsp. Kamil Bracha – zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr n. med. Adam Frankowski – zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka – kierownik Zakładu Biologii CLKP.

+

Trzeba od 2 do 3 lat na to, żeby wyszkolić daktyloskopa czy eksperta dla broni, pisma, śladów, fotografa laboratoryjnego itp. w tym stopniu, aby można mu powierzyć samodzielną pracę – pisał w czerwcu 1939 r. naczelnik Centrali Służby Śledczej podinspektor Józef Jakubiec do MSW. Pismo uzasadnia brak możliwości przenosin funkcjonariuszy Policji Państwowej, zajmujących się badaniem śladów, do innych działów służby policyjnej.

+

W południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą, w Pradolinie Wrocławskiej leży jedna z historycznych stolic Górnego Śląska – Opole. Raz należało do Piastów Opolskich, raz do Szwedów, raz do Habsburgów, Wazów, a raz z całym Śląskiem do Prus. W 1843 r. miasto uzyskało pierwsze połączenie kolejowe z Wrocławiem. Ranga tej miejscowości zaczęła wówczas rosnąć, o czym świadczy chociażby przeniesienie Niemieckiej Dyrekcji Kolei z Katowic do Opola w 1922 r.

+

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem działania, empatyczną postawą oraz umiejętnościami w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą, a także tych policjantów, którzy są zaangażowani w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

+

Po powstaniu listopadowym car Mikołaj w korespondencji z Paskiewiczem pisał: „Lękam się kobiet! Ten szatański naród zawsze działał przez nie (…)”. W historii Rzeczypospolitej kobiety wielokrotnie odegrały znaczącą rolę, choć nie pojawiały się w niepodległościowych opracowaniach. Żeby służyć w Legionach, przybierały męskie nazwiska i zakładały męskie mundury. Wywalczyły prawa polityczne, zmiany w kodeksie cywilnym i częściową niezależność, nie musiały np. mieszkać już przy mężu.

+

Od początku pandemii koronawirusa SARS CoV-2 wszyscy zobligowani jesteśmy do zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, maseczka stała się więc towarem pierwszej potrzeby.

+

Od powołania policji kobiecej minęło 95 lat. Z tej okazji sięgamy do pierwszych lat funkcjonowania kobiecej formacji zapisanych przez kom. Stanisławę Filipinę Paleolog w monografii o policji kobiecej.

+

– To mój drugi dom – mówi z uśmiechem Piotrek, który za dwa miesiące skończy 18 lat, a pierwszy raz w Policyjnej Izbie Dziecka w Warszawie był jako 13-latek. Zapewnia jednak, że już więcej tu nie zawita. Będzie się uczył na lakiernika samochodowego. Nie może się już doczekać pełnoletniości.

+

Gmach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ma długą i pełną tajemnic historię. Oprócz tego, że jest jednym z najbardziej reprezentatywnych budynków na Dolnym Śląsku, perłą architektoniczną dwudziestolecia międzywojennego, historycy wiążą go z legendą złotego pociągu i zabójstwem Jaroszewiczów. Zacznijmy jednak od początku.

+

Szczeciński policjant kom. dr n. o zdr. Michał Kurdziel we współpracy z dr. hab. Michałem Bijakiem błyskawicznie opracowali publikację zawierającą podstawowe zasady ochrony przed COVID-19 i stosowania środków ochrony indywidualnej dostosowane do sytuacji i zadań podejmowanych podczas służby policyjnej.

+

Koronawirus COVID-19 obecny jest w 210 krajach i terytoriach na całym świecie. 30 kwietnia br. zarejestrowano ponad 3,2 mln przypadków zachorowania i ponad 200 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Większość państw zamknęła granice i wstrzymała lub ograniczyła transport lotniczy i kolejowy.

+

Ograniczenie przemieszczania się ludności oraz zalecenia izolacji z powodu pandemii w Polsce i na świecie stają się szczególnie trudne dla osób doznających przemocy domowej.

+

Tytularny generał brygady Kazimierz Młodzianowski, ps. Dąbrowa – legionista, artysta i propagator sztuki. Pierwszy piłsudczykowski minister spraw wewnętrznych, wojewoda poleski i pomorski w randze podsekretarza stanu. Dał podwaliny pod powstanie Policji Państwowej.

+

Służbę w Policji zaczęła w 2008 roku. Najpierw w Wydziale Ruchu Drogowego w Wejherowie, później w Łęczycach przeszła do Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, a od 2015 roku służy w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym w KPP w Lęborku. Mł. asp. Justyna Rybakowska (dawniej Naronowicz) jest 21. policjantką z 60 laureatów wszystkich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

+

Lucyna Jaworska-Wojtas w środowisku policyjnym znana jest jako społecznik i związkowiec. Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącej Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu. W środowisku medycznym wspiera lekarzy w walce z mało znaną chorobą – endometriozą.

+

– Mundur jest częścią mnie – mówi jedna z bohaterek filmu dokumentalnego „Siła kobiet”, zrealizowanego przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP, którego premiera odbyła się podczas gali inaugurującej 95. rocznicę powołania policji kobiecej. Osiem bohaterek z różnym stażem służby, różnym stopniem i z różnych pionów opowiada o swojej służbie. I o tym, że kobiety też są silne.

+

– Starszy aspirant Andrzej Matczak to policjant z ponad 20-letnim stażem. Jego praca jest wysoko oceniana. Żeby być takim dzielnicowym, jak on, trzeba być osobą empatyczną, rozumieć ludzi, potrafić z nimi rozmawiać, by wiedzieć, co komu jest potrzebne i jak można mu pomóc. Niejednokrotnie słyszałem pochwały od mieszkańców, którzy chwalili jego postawę. Wie, kiedy trzeba pomóc. Wie, kiedy jest potrzebny – mówił o starszym aspirancie Matczaku nadkom. Sławomir Żelechowski, komendant miejski Policji

+

Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego oparte jest na założeniach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programie „Dzielnicowy bliżej nas”. W praktyce stało się interdyscyplinarną i międzyinstytucjonalną platformą dialogu ze społeczeństwem. Powstało w 2016 roku z inicjatywy komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Andrzeja Łapińskiego.

+

Uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau zgromadziły ponad 200 ocalałych świadków historii, przywódców 60 państw oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji, organizacji społecznych i religijnych. Obchody relacjonowało 1200 dziennikarzy z całego świata.

+

W całym kraju jest 919 psów służących w Policji, ich przewodników 736. Koni w 2018 roku było 59, jeźdźców 56. Podczas działań mogą ulec różnym wypadkom i wymagać natychmiastowej pomocy.

+

Służy w Policji od 2006 roku, na początku w KRP III w Warszawie, a od niemal 8 lat w komendzie miejskiej w Suwałkach jako dzielnicowy na Osiedlu Północ, na którym się wychował. Osiedle, jedno z najstarszych w Suwałkach, to głównie wieżowce, dlatego asp. Paweł Marcówka jest dzielnicowym dla 9 tys. mieszkańców.

+

Wybierz Strony