Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szybkość i spójność przekazu

Sprawnie funkcjonujący system komunikacji wewnętrznej wpływa na zadowolenie, komfort i atmosferę w miejscu pracy, a także na kształtowanie poczucia przynależności i integracji ze środowiskiem służbowym.

Jest też nieodłącznym elementem szeroko rozumianej kultury organizacyjnej, co ma szczególne znaczenie w procesie budowania tożsamości naszej formacji.

O roli, jaką w skutecznym zarządzaniu każdą organizacją odgrywa sprawny system komunikacji wewnętrznej, nikogo nie trzeba przekonywać. Jego budowa i doskonalenie niezmiennie pozostają w sferze zainteresowań kierownictwa polskiej Policji. Reorganizacja Komendy Głównej Policji, przeprowadzona w kwietniu br., a także koncepcja rozwoju komunikacji wewnętrznej w Policji mają na celu jej usprawnienie m.in. w KGP, KWP/KSP oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych, z uwzględnieniem szkół i ośrodków szkolenia Policji. Priorytetem jest podjęcie wspólnych prac zmierzających do wypracowania zasad funkcjonowania komunikacji wewnętrznej w Policji, ujednolicenia struktur komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za jej realizację, a także zakresu ich działania.

Głównym celem Zespołu Komunikacji Wewnętrznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji jest standaryzacja działań, a także – w miarę możliwości – ich zinformatyzowanie. Trwają intensywne prace nad utworzeniem portalu wewnętrznego Policji w ramach projektu realizowanego we współpracy z Biurem Łączności i Informatyki KGP. Skuteczna platforma wymiany informacji, możliwa m.in. dzięki uruchomieniu ogólnopolskiego intranetu, wykorzystywaniu systemów SMS czy wideokonferencji, powinna wpłynąć na zapewnienie sprzężenia zwrotnego oraz nieodzownej szybkości i spójności przekazu informacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Zarówno dotychczasowe, jak i planowane działania mają na celu budowę ogólnopolskiego systemu doskonalenia wizerunku formacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów: kultury organizacyjnej, etyki zawodowej, wspomnianej standaryzacji w procesie komunikacyjnym, ale także w zakresie dotyczącym jednolitych symboli i wzorców zachowań. Nieodzowny jest także szeroko rozumiany system szkoleniowy, w tym wykorzystujący system e‑szkoleń, obejmujący kadrę kierowniczą, funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.

Bez wątpienia skuteczna komunikacja wewnętrzna wymaga zaangażowania wszystkich uczestników, ich dobrej woli oraz chęci porozumienia się, w myśl zasady Johna Powella „Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują”. Tak więc: do dzieła i powodzenia!

mł. insp. Kornela Oblińska
zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

 

Ćwierkanie pomaga policji

Policjanci, polscy również, mogą poszerzać wiedzę, korzystając z nowych technologii. Temu służą internetowe seminaria, zwane Webinars, organizowane przez Europejską Akademię Policyjną CEPOL. W takim seminarium, przeprowadzonym 3 lipca br., uczestniczył mł. asp. Bartłomiej Majchrzak z Wrocławia. Zdobytej wiedzy nie zostawia dla siebie. Dzieli się nią z czytelnikami „Policji 997”. Jego relacja wcześniej czy później przyda się polskim policjantom.

Rola mediów społecznościowych w zabezpieczaniu imprez masowych i zdarzeń niekorzystnych w kontekście interakcji ze społeczeństwem – to temat internetowego seminarium, które Europejska Akademia Plicyjna – CEPOL zorganizowała 3 lipca br. Uczestniczyli w nim policjanci z całej Europy.

Seminarium pt. „Social Media and crowds” było podzielone na dwie części. W pierwszej swoje doświadczenie z zakresu mediów społecznościowych i zabezpieczeń przedstawili policjanci z Anglii i Holandii, w drugiej części słuchacze mieli okazję zapoznać się z akademickim punktem widzenia na tego typu problemy.

Określenie media społecznościowe (ang. social media) odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii tak, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog.

O MECZACH Z YORKSHIRE

Pierwsza prezenterka seminarium, Laura Miller z South Yorkshire Police w Wielkiej Brytanii, przedstawiła, w jaki sposób angielska policja wykorzystuje media społecznościowe w zabezpieczeniach meczów piłkarskich. Głównym narzędziem jest Twitter, platforma pozwalająca komunikować się jej użytkownikom za pomocą krótkich, bo liczących jedynie 140 znaków, wiadomości, tzw. tweetów (ang. tweet – ćwierkanie). Jak zauważyła prezenterka, przekaz informacji na Twitterze jest o wiele szybszy niż ten, jaki można uzyskać z obrazu przekazywanego przez CCCTV. Jako dobry przykład działania i wykorzystania tej aplikacji Laura Miller podała incydent, który wydarzył się podczas meczu angielskiej Championship (I liga) między zespołami Sheiffield Wednesday i Leeds United. Bramkarz drużyny z Sheiffield Chris Kirkland podczas meczu został uderzony w twarz przez kibica Leeds, który wtargnął na boisko. W zidentyfikowaniu go pomogła właśnie komunikacja przez media społecznościowe. Policja z Yorkshire ma bowiem oddzielne konto dla każdego z klubów piłkarskich z jej terenu. Pierwsze informacje o uderzeniu bramkarza ukazały się właśnie na takim oficjalnym „tweecie” – co pozwoliło szybciej zidentyfikować sprawcę zdarzenia. Wszystkie wiadomości od kibiców poddawane są po meczu analizie – cenne są zwłaszcza te dotyczące policyjnych działań i zabezpieczenia.

O KONCERTACH Z LEICESTER

Hellen Jackson z Leicester Police w Wielkiej Brytanii przedstawiła kwestię wykorzystania mediów społecznościowych w zabezpieczeniu imprez masowych na przykładzie festiwalu muzycznego „Download”. Festiwal, który odbywa się od 2003 r., gromadzi dużą liczbę sympatyków muzyki, w ubiegłym roku według organizatorów festiwal odwiedziło około 90 000 osób. To duże wyzwanie dla służb porządku publicznego, w tym policji. W 2007 r. na koncercie zespołu Guns N, Roses jeden z fanów rzucił butelką w lidera zespołu Axla Rosa. Muzycy zagrozili zejściem ze sceny w przypadku powtórzenia się tego typu sytuacji. Organizatorom udało się opanować sytuację, ale podczas kolejnych koncertów doszło do rozruchów, podczas których musiały interweniować pododdziały zwarte policji.

By uniknąć takich sytuacji w przyszłości, policja z Leicester wypracowała nową strategię w zabezpieczeniu festiwalowych imprez. Ważnym jej elementem jest wykorzystanie mediów społecznościowych, takich jak Faceebook i Twitter, które służą do interakcji z uczestnikami festiwalu. Strategię postępowania policja z Leicester oparła na kilku założeniach:

1. Język komunikatów, które kierowane są do uczestników festiwalu, nie jest formalny, a dopasowany do specyficznych odbiorców.

2. Styl komunikatów jest osobisty i przyjacielski.

3. Nie usuwa się przekleństw.

4. By zyskać zaufanie użytkowników, policjanci komunikujący się z uczestnikami festiwalu nie są anonimowi.

5. Policjanci przedstawiają fanom muzyki możliwe zagrożenia i środki, które mogą im zapobiec.

6. Znajdowanie innych kanałów komunikacji z tłumem – np. fora dyskusyjne.

7. Dobra komunikacja z organizatorami imprezy. Na oficjalnej stronie festiwalu jest odnośnik do stron i mediów policyjnych.

O KRYZYSIE Z HOLANDII

Przedstawiciel policji holenderskiej, Patrick de Groot, mówił o wykorzystaniu mediów społecznościowych w sytuacji kryzysowej. Opowiedział o doświadczeniach po eksplozji w zakładach chemicznych w Moerdijk. Policja, by uniknąć paniki wśród ludności, skorzystała z mediów społecznościowych. W tego typu sytuacjach, co podkreślił Patrick de Groot, bardzo ważna jest szybkość informacji. Dzięki komunikatom na Twitterze uniknięto efektu plotki i powielania nieprawdziwych informacji, a także uzyskano wiele informacji, które pomogły służbom odpowiednio zareagować. Patrick de Groot podkreślił, że mediów społecznościowych nie można kontrolować, ale można się ich „nauczyć” i odpowiednio je wykorzystywać. Policja holenderska, idąc naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym, oferuje policjantom różne kursy związane z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Oprócz kursów pozwalających poruszać się po skompliko-wanym świecie IT, jest również specjalny program dedykowany osobom zajmującym się komunikacją ze społeczeństwem przez media społecznościowe.

Druga część seminarium rozpoczęła się od wystąpienia Petry Saskii Bayerl, doktorantki z Uniwersytetu w Rotterdamie, która w prowadzonym przez siebie projekcie COMPOSITE zajęła się wykorzystywaniem mediów społecznościowych przez służby porządku publicznego w 10 krajach Unii Europejskiej. Badaczka podkreśliła, że największa liczba użytkowników mediów społecznościowych znajduje się w Wielkiej Brytanii i Holandii, choć daje się zauważyć systematyczny wzrost również w innych krajach. Na podstawie swoich badań wyodrębniła trzy scenariusze użycia mediów społecznościowych przez policję:

1. Komunikacja.

2. Zbieranie materiałów do prowadzonych postępowań.

3. Jako aplikacje mobilne – np. w samochodach.

Z badań wynika, że w krajach, gdzie media społecznościowe nie pełnią ważnej roli komunikacyjnej, policja wykorzystuje je tylko do uzyskiwania informacji na temat zdarzeń kryminalnych, natomiast w krajach takich jak Holandia i Wielka Brytania, media te służą do realizowania wypracowanych wcześniej strategii komunikacyjnych ze społeczeństwem. Co ciekawe, większość komunikatów od społeczeństwa dotyczy poparcia dla działań policyjnych.

We wszystkich wypowiedziach podkreślano, że interaktywna komunikacja ze społeczeństwem to nie tylko komunikaty, ale i informacje zwrotne na temat działań policyjnych. Media społecznościowe, dzięki szybkości komunikatów, pozwalają elastycznie działać policjantom w zależności od zagrożenia. Po zakończeniu działań informacje zwrotne pozwalają na wypracowanie lepszej strategii działania w przyszłości.

Polska nie była obiektem badań holenderskiej badaczki, choć i u nas media społecznościowe są coraz bardziej powszechnym sposobem komunikowania się. Wykorzystują je coraz częściej politycy, samorządowcy, celebryci, a nawet przedstawiciele kościołów. Służby ochrony porządku publicznego sporadycznie korzystają z FB czy Twittera. Ale wszystko przed nami.

mł. asp. Bartłomiej Majchrzak
Sztab Policji KWP we Wrocławiu