Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Intranet na Podkarpaciu

Intranet w podkarpackim garnizonie w ciągu czterech lat funkcjonowania stał się jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji wewnętrznej. Wielu policjantów i pracowników Policji rozpoczyna dzień od jego lektury. Platforma powstała na bazie powszechnie dostępnego oprogramowania, tzw. otwartych źródeł, i wdrożona została siłami własnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Nie zdecydowano się na rozwiązanie dostarczane przez firmę zewnętrzną, gdyż koszty wdrożenia szacowano na około 70 tysięcy złotych.

Projekt rozpoczął się podglądaniem intranetowych rozwiązań w rzeszowskich firmach i korporacjach. W połowie 2007 roku rozpoczęły się prace programistyczne, które trwały dziewięć miesięcy. Początkowo platforma funkcjonowała na wysłużonym serwerze z odzysku. Uniknięto tym samym dodatkowych kosztów związanych z zakupem sprzętu.

Portal intranetowy początkowo służył głównie do przekazywania policjantom informacji służbowych związanych z funkcjonowaniem Policji. Dostęp do portalu zyskali użytkownicy sieci wewnętrznej KWP.

SIEĆ SPOŁECZNOŚCIOWA

Przełom w funkcjonowaniu platformy nastąpił w sierpniu 2010 roku. Z okazji Święta Policji oddano do użytku zmodernizowany portal, który zaczął oferować swoim użytkownikom funkcjonalności sieci społecznościowej. Policjanci i pracownicy Policji mogli zakładać własne konta, wirtualne tożsamości, znane z portali społecznościowych. Dzięki temu możliwa stała się wymiana informacji, zdjęć, filmów itp. Aktywność użytkowników na portalu jest nagradzana punktami.

Głównym elementem intranetu są nadal wiadomości służbowe i „biały wywiad”. Od początku funkcjonowania platformy opublikowano na jej łamach niemal 17 tysięcy informacji skierowanych do policjantów i pracowników Policji. Obok bieżących informacji użytkownicy portalu mają do dyspozycji poradniki i materiały pomocne w wielu dziedzinach. Jest między innymi obszerna galeria portretów pamięciowych przygotowana przez Laboratorium Kryminalistyki KWP w Rzeszowie. Nie trzeba już ponosić wielkich nakładów, aby wydać album ze zdjęciami poszukiwanych. Wystarczy opublikować je w intranecie. Wdrożenie platformy miało na celu również usprawnienie pracy policjantów. Oddano do ich dyspozycji książkę telefoniczną zarządzaną przez wielu użytkowników. Każdy wydział może ją w dowolnej chwili zaktualizować. Za pośrednictwem portalu można zarezerwować pokój wideokonferencyjny, aulę, dowiedzieć się o dyżurach kierownictwa oraz o tym, co jest daniem dnia w policyjnym barze.

Osoby, które nie mają możliwości bieżącego śledzenia wiadomości na portalu, mogą zaprenumerować newsletter. Dzięki temu na skrzynkę pocztową będą otrzymywały codzienną porcję informacji, które ukazały się na jego łamach. Portal oferuje również możliwość sprawnego i szybkiego przeprowadzenia złożonych badań ankietowych wśród pracowników podkarpackiego garnizonu Policji. Bez dodatkowych nakładów finansowych można w krótkim czasie przeprowadzić w garnizonie badania opinii społecznej.
Obecnie do użytku wdrażany jest intranetowy czat.

FREKWENCJA

Ze statystyk odwiedzin wynika, że co czwarty pracownik podkarpackiego garnizonu Policji odwiedza portal przynajmniej dwa razy dziennie. Największa aktywność użytkowników notowana jest między godziną 8.00 a 9.00 i po 14.30.

Funkcjonujący portal zarządzany jest przez trzech administratorów przy współpracy z oficerami prasowymi, przedstawicielami wydziałów i komórek organizacyjnych KWP, związkowcami i przedstawicielami organizacji policyjnych. Dzięki stałej współpracy portal oferuje bardzo zróżnicowane i ciekawe informacje.

Intranet posiada wiele zalet, ale jego sprawne funkcjonowanie wymaga utrzymania na wysokim poziomie infrastuktury teleinformatycznej oraz okresowej modernizacji sprzętu komputerowego i serwerów.

Przez wiele lat podkarpacki garnizon Policji borykał się ze zbyt niską przepustowością łączy intranetowych, co stanowiło pewną barierę w dostępie do portalu głównie w małych posterunkach i komisariatach. Teraz sytuacja ta uległa poprawie. To dobrze rokuje dla dalszego rozwoju podkarpackiego intranetu oraz podobnych projektów pojawiających się w innych garnizonach.

st. asp. Wojciech Kulig
KWP w Rzeszowie