Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Święto ponad 24 tysięcy pracowników Policji

Po raz pierwszy 17 lutego 2024 r. obchodzono Dzień Służby Cywilnej przypadający w rocznicę uchwalenia przez Sejm II RP ustawy o państwowej służbie cywilnej. Wcześniej święto było połączone z obchodami Narodowego Dnia Niepodległości.

– To wyjątkowy dzień dla wszystkich tych, którzy pracują na rzecz społeczeństwa i dobra publicznego. W polskiej Policji zatrudnionych jest ponad 24 tys. pracowników cywilnych. Mimo że nie noszą munduru, są nieodłączną częścią naszej formacji. Realizowane przez nich zadania przyczyniają się do rozwoju Policji i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli naszego kraju – zwrócił się do pracowników Policji insp. Marek Boroń, p.o. komendant główny Policji.

Wyróżnienia i podziękowania

Podczas uroczystej zbiórki komendant w obecności swoich zastępców, kadry kierowniczej i zaproszonych gości wręczył odznaczenia i wyróżnienia pracownikom Policji. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczono 79 osób medalem złotym „Za Długoletnią Służbę”, 144 osoby medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę” i 107 osób medalem brązowym „Za Długoletnią Służbę”. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji medalem złotym „Za Zasługi dla Policji” wyróżniono 26 osób, srebrnym medalem „Za Zasługi dla Policji” 20 osób, brązowym medalem „Za Zasługi dla Policji” odznaczono 41 osób.

– Wasz profesjonalizm, wiedza i skuteczność w działaniu są inspiracją dla wielu osób i zasługują na słowa szczególnego uznania – mówił komendant, zwracając się nie tylko do wyróżnionych w tym dniu, ale także do wszystkich pracowników Policji, dziękując za ich codzienną pracę.

Historii nigdy dość

W okresie międzywojennym państwowa służba cywilna była kojarzona z profesją o wysokim prestiżu społecznym. A samą ustawę o SC uznawało się za najlepszy i niezrównany model polskiego prawa urzędniczego. Miała wówczas zapewnić skuteczną realizację polityki odradzającego się państwa w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Moralny charakter służby cywilnej przejawiał się i w tym, że obowiązek urzędnika nie ograniczał się tylko do wykonywania określonej pracy, ale oddawał on cały swój czas i swoją osobę do dyspozycji państwa w razie takiej potrzeby. A płaca urzędnicza nie miała charakteru wynagrodzenia za pracę, lecz miała zapewnić utrzymanie urzędnikowi i jego rodzinie.

Dziś korpus służby cywilnej jest instytucją umocowaną konstytucyjnie (art. 153 Konstytucji RP). Jest to wyodrębniony zespół ludzi zatrudnionych w celu realizacji określonych w prawie zadań, kierujących się określonym systemem norm, wartości i procedur, mających za zadanie służyć społeczeństwu oraz utrzymywać istotne funkcje państwa. Nieodłącznym elementem służby cywilnej jest misja służby publicznej, oparta na takich standardach, jak: wierność konstytucji, neutralność polityczna, bezstronność, lojalność wobec przełożonych, stabilność zatrudnienia, rzetelność i profesjonalizm, równość szans, równość dostępu i konkurencyjność przy rekrutacji do służby, zarządzanie z udziałem samych zainteresowanych i w interesie obywateli.

Przypominanie dawnych ustawowych intencji i panującego niegdyś prestiżu służby cywilnej oraz powrót do nich być może pozwolą również na docenianie pracowników Policji w ich codziennej służbie.

Izabela Pajdała

zdj. Grzegorz Utnik