Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Benemerenti dla fundacji

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach została uhonorowana statuetką Benemerenti przyznawaną przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

W   sobotę 13 stycznia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wręczono wyróżnienia Benemerenti („Dobrze zasłużonym”) i medale „Militio pro Christo” („Walczę dla Chrystusa”). Wśród tegorocznych laureatów znalazła się Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach od lat zajmująca się rodzinami funkcjonariuszy, którzy ponieśli śmierć na służbie.

Nagroda Benemerenti została ustanowiona dekretem biskupa polowego Wojska Polskiego gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z 23 lutego 1995 r. i jest przyznawana „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Z czasem zaczęto wyróżniać również instytucje. Wcześniej wyróżnieni otrzymywali okolicznościowy dyplom i kryształowy puchar. W 2012 r. nagroda przybrała formę statuetki. W ubiegłym roku wśród nagrodzonych znaleźli się: Caritas Polska, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Warto podkreślić, że nagrodę Benemerenti otrzymał pośmiertnie w 1999 r. śp. nadinsp. Marek Papała, były komendant główny Policji, a w 2013 r. Policja, jako cała formacja.

W tym roku do grona laureatów nagrody dołączyła Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Statuetkę z rąk Ordynariusza Polowego WP ks. bp. Wiesława Lechowicza, który jest jednocześnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, odebrali prezes Zarządu Fundacji mł. insp. w st. spocz. Irena Zając oraz przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. Krajowy Duszpasterz Policji odznaczył także medalem „Militio pro Christo” osoby działające na rzecz fundacji: mł. insp. Barbarę Żebrowską, Zenona Parchimowicza, Wioletę Skowyrę, Hannę Parchimowicz i Dorotę Książak. Prezes Irena Zając w swoim wystąpieniu podziękowała za wyróżnienie nagrodą Benemerenti, którą traktuje jako docenienie wieloletniej działalności rzeszy wolontariuszy pracujących na rzecz fundacji.

– Nasza praca spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem w środowisku policyjnym – podkreśliła pani prezes. – Niestety, policjanci giną na służbie. Naszą misją jest także uświadamianie wszystkim ludziom, że służba policyjna to nie tylko wcześniejsza emerytura, ale także łzy, płacz, samotne wychowywanie dzieci i wiele problemów, które wdowa musi sama pokonać, gdy mąż zginie. Naszą rolą jest pomóc tej kobiecie wychować dzieci.

Pozostali wyróżnieni w tym roku nagrodą Benemerenti to: trzy lotnicze bazy wojskowe, które są zaangażowane w „Akcję Serce”, czyli szybki transport organów do transplantacji – 8. Krakowska Baza Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego, 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego i 43. Oksywska Baza Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. Edwarda Stanisława Szystowskiego, a także 10. Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie, czyli pallotynek.

Na styczniowej uroczystości w katedrze polowej WP byli obecni m.in. zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP insp. Robert Horosz, kapelan Komendy Głównej Policji ks. Wojciech Juszczuk SAC oraz naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi mł. insp. Krzysztof Sztandera wraz ze swoim zastępcą nadkom. Jerzym Ciułkiem.

Ceremonii towarzyszył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Pawła Szkopa. Zespół zadbał o oprawę muzyczną oraz wykonał kolędy i pieśni noworoczne. Na zakończenie z recitalem kolędowym, okraszonym także swoimi największymi przebojami, wystąpiła Halina Frąckowiak, która została odznaczona Złotym Krzyżem Biskupa Polowego „Deo et Patriae” („Bogu i Ojczyźnie”).

Paweł Ostaszewski

Benemerenti, czyli Dobrze Zasłużony

Po raz pierwszy wyróżnienie nagrodą Benemerenti odbyło się 26 lutego 1995 r. Uhonorowano wtedy red. Elżbietę Jaworowicz, autorkę programu „Sprawa dla reportera” w TVP, oraz mjr. Eugeniusza Mleczaka, rzecznika prasowego Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Nagrody wręczał ówczesny biskup polowy Wojska Polskiego ks. Sławoj Leszek Głódź. Były to: dyplom na papierze czerpanym, kryształowy puchar, a także gratyfikacja pieniężna.

Uroczystość odbywa się raz do roku. Wcześniej w okolicach 23 lutego, czyli daty konsekracji biskupiej ks. Głódzia, później przeniesiono ją na styczeń, czyli bliżej rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego WP. W 1999 r. przyznano pośmiertnie nagrodę nadinsp. Markowi Papale, byłemu komendantowi głównemu Policji, który został zamordowany 25 czerwca 1998 r., a sprawa jego śmierci do tej pory nie została wyjaśniona.

12 stycznia 2013 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zorganizowano uroczystość, podczas której oprócz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Polskiego Radia S.A. została wyróżniona także Policja. Z rąk ówczesnego ordynariusza polowego WP, a jednocześnie krajowego duszpasterza Policji ks. Józefa Guzdka, nagrodę odebrał kierujący wtedy formacją nadinsp. Marek Działoszyński. W uzasadnieniu laudacyjnym można było przeczytać: „«Pełnicie trudną, ale niezbędną służbę społeczeństwu, nie szczędząc wysiłków, aby zapewnić porządek, który jest podstawą zgodnego i harmonijnego współżycia» – te słowa bł. Jana Pawła II (kanonizacja papieża odbyła się w 2014 r. – przyp. aut.) skierowane do Policji, najpełniej opisują Waszą codzienność. Towarzyszycie wielkim wydarzeniom, uczestniczycie w spektakularnych akcjach, ale jeszcze cenniejsza dla nas jest Wasza powszednia obecność i służba w każdym zakątku naszej Ojczyzny”.

Wręczeniu Benemerenti towarzyszy odznaczenie medalami „Mititio pro Christo” osób działających na rzecz wyróżnionego podmiotu. W 2013 r. bp Józef Guzdek uhonorował w ten sposób: poprzedniego komendanta głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, byłego podsekretarza stanu w MSWiA Adama Rapackiego, nadinsp. Marka Działoszyńskiego, komendanta KWP w Krakowie nadinsp. Mariusza Dąbka, dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Marka Walczaka oraz naczelnika Wydziału Prezydialnego w Gabinecie Komendanta Głównego Policji mł. insp. w st. spocz. Romana Miśkiewicza, w latach 1996–2004 redaktora naczelnego „Gazety Policyjnej”.

Paweł Ostaszewski