Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pożegnanie ze służbą zastępców komendanta głównego Policji

3 stycznia 2024 r. na sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania ze służbą dotychczasowych zastępców komendanta głównego Policji – nadinsp. Dariusza Augustyniaka oraz nadinsp. Pawła Dobrodzieja.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku pełniącemu obowiązki komendanta głównego Policji insp. Markowi Boroniowi przez dowódcę uroczystości. Następnie wprowadzono sztandar Komendy Głównej Policji i odegrano sygnał „Hasło Wojska Polskiego”. Pełniący obowiązki komendant główny Policji insp. Marek Boroń powitał uczestników uroczystej zbiórki, wśród których obok żegnających się ze służbą generałów byli: zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Mirosław Wiklik, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego BBN, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur KGP, przewodniczący i przedstawiciele związków zawodowych, fundacji, księża kapelani oraz pozostali szanowni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od ceremonii odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi nadinsp. Dariusza Augustyniaka. Odznaczenie za zasługi na polu działalności społecznej w imieniu Prezydenta RP wręczył gen. bryg. Mirosław Wiklik. Nadinsp. Dariusz Augustyniak poświęcił Policji ponad 32 lata. Za swoją służbę został odznaczony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, złotą odznaką „Zasłużony Policjant”, brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

– Odchodząc po ponad 32 latach służby, czuję lekki niedosyt. To bardzo pozytywne odczucie, bo oznacza, że odchodzę bez żalu, odchodzę spełniony i przekonany, że wniosłem pozytywny wkład w rozwój naszej formacji, o której będę myśleć i mówić wyłącznie dobrze – powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej wstąpił do Policji w 1990 r. W ciągu 33 lat służby został odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, złotą odznaką „Zasłużony Policjant”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”.

– Pragnę podziękować p.o. komendantowi głównemu Policji insp. Markowi Boroniowi za to, że nasze dzisiejsze spotkanie mogło odbyć się w takiej formule. Policja to bardzo piękny i jednocześnie bardzo trudny i wymagający zawód. To jest dla mnie, dla wszystkich tu obecnych bardzo ważne i znaczące, że dziś pokazujemy całej formacji, że jako policjanci mamy do siebie ogromny szacunek – powiedział nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Insp. Marek Boroń podziękował panom generałom za dotychczasową służbę i życzył powodzenia na emeryturze. Skierował także słowa podziękowania do żegnających się ze służbą obecnych na uroczystości: dowódcy CPKP BOA nadinsp. Dariusza Zięby, dyrektora Biura Kontroli KGP insp. Dariusza Szuby oraz dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Pauliny Filipowiak.

Tomasz Dąbrowski / oprac. AKK