Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Powierzenie obowiązków

22 grudnia 2023 r. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powołał na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji inspektora Marka Boronia. Jednocześnie decyzją z 22 grudnia 2023 roku na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji powierzył mu pełnienie obowiązków komendanta głównego Policji.

Uroczystość powierzenia obowiązków odbyła się w Komendzie Głównej Policji. Wzięli w niej udział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, ówcześni zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i nadinsp. Paweł Dobrodziej, a także dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur KGP, pełnomocnicy komendanta głównego Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających policjantów i pracowników Policji.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił sekretarz stanu w MSWiA Czesław Mroczek, który powiedział m.in.:

– Zmiana kierownictwa Policji powinna przebiegać w sposób jak najbardziej płynny, gdyż służba, którą pełnicie na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli, wymaga, by zachowana była ciągłość. (…) Ta zmiana ma być płynna i chodzi nam o to, by w służbie pozostały wszystkie osoby, które dalej chcą służyć i spełniają merytoryczne przesłanki podejścia do pracy. Jesteśmy w procesie, który mam nadzieję, zakończy się za kilka tygodni taką decyzją, że będziemy mieli skompletowane nowe kierownictwo Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich, że będziemy koncentrowali się na pracy. Największa w tym rola nowego, pełniącego obowiązki komendanta głównego Policji pana insp. Marka Boronia.

Głos zabrał także pełniący wówczas obowiązki komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który podkreślił, że ewolucyjna, a nie rewolucyjna zmiana spowoduje uspokojenie w formacji, w której służy wielu wspaniałych ludzi.

Insp. Marek Boroń podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony, i podkreślił ogromne zobowiązanie, które na nim spoczęło.

– Wiem, ile wyzwań stoi przed Policją. Mam świadomość tego, co najbardziej boli Policję, mówię tutaj o problemach kadrowych, procesie wyszkolenia i o tym, jak dzisiaj wygląda świat, w którym się znaleźliśmy. To zaszczyt, że mogę objąć prowadzenie polskiej Policji. Zobowiązuję się, że wszystkie moje decyzje będą przemyślane. To ma być ewolucja, nie rewolucja.

ACh

Insp. Marek Boroń urodził się 25 kwietnia 1974 r. w Staszowie. Służbę w Policji rozpoczął 17 października 1994 r. na stanowisku aplikanta w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa Mokotów, początkowo w pionie prewencji, a następnie do 2001 r. pełnił różne funkcje na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w wydziałach dochodzeniowo-śledczych i do spraw zabójstw jednostek garnizonu stołecznego.

Od lutego 2001 r. kontynuował służbę w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, gdzie początkowo pełnił funkcje wykonawcze, a od maja 2005 r. funkcje kierownicze na stanowiskach: zastępcy naczelnika i naczelnika komórek organizacyjnych CBŚ KGP. W 2004 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie i ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 7 lipca 2014 r. powierzono mu obowiązki zastępcy dyrektora CBŚ KGP, 6 października 2014 r. mianowano go na stanowisko zastępcy komendanta CBŚ KGP, a 9 października został mianowany zastępcą dyrektora Centralnego Biura Śledczego Policji. W styczniu 2016 r., po odwołaniu z zajmowanego stanowiska, pozostał do dyspozycji komendanta głównego Policji, pełniąc służbę w Biurze Kryminalnym KGP, a następnie Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, a od 27 do 31 maja 2018 r. miał powierzone obowiązki dyrektora BWiIK KGP.

22 grudnia 2023 r. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powołał na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji insp. Marka Boronia i powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta głównego Policji.

Insp. Marek Boroń w trakcie pełnienia służby został uhonorowany: brązową odznaką „Zasłużony Policjant” (2006 r.), medalem brązowym „Za Długoletnią Służbę” (2010 r.), srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” (2012 r.), złotą odznaką „Zasłużony Policjant” (2020 r.) i srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę” (2021 r.)