Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pożegnanie szesnastego komendanta

7 grudnia 2023 r. po ponad siedmiu latach służby na stanowisku szefa polskiej Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przekazał obowiązki komendanta głównego Policji na ręce nadinsp. Dariusza Augustyniaka.

W uroczystej zbiórce, która odbyła się na sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, uczestniczyli zastępcy komendanta głównego Policji, szefowie jednostek organizacyjnych Policji z kraju, komendanci wojewódzcy i stołeczny Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP,  pełnomocnicy komendanta głównego, przewodniczący i przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, kierownictwo Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz księża kapelani. Minutą ciszy została uczczona pamięć o funkcjonariuszach, którzy tragicznie zginęli na służbie – asp. szt. Danielu Łuczyńskim i asp. szt. Ireneuszu Michalaku.

Po powitaniach zaproszonych gości i przedstawieniu przebiegu kariery zawodowej najdłużej kierującego polską Policją odczytano akt prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o odwołaniu ze stanowiska komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Odchodzący komendant pożegnał się ze sztandarem Komendy Głównej Policji. Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk rozpoczął swoje przemówienie od zacytowania pierwszych wersów roty ślubowania policjanta. Wracając do 33 lat służby w policyjnym mundurze, powiedział:

– Przez cały okres mojej służby nie brakowało trudnych i niebezpiecznych sytuacji, niełatwych decyzji. Ale nigdy nie było zwątpienia, że słów roty należy przestrzegać. Również nigdy nie wątpiłem, że warto było założyć policyjny mundur i wypowiedzieć słowa ślubowania. Obowiązki na stanowisku komendanta głównego Policji objąłem w 2016 r. Przez ten okres miałem zaszczyt stać na czele formacji, jaką jest polska Policja. Dzisiaj przekazuję je mojemu zastępcy, ale nie żegnam się jeszcze z Policją.

Odchodzący komendant podziękował wszystkim, z którymi współpracował przez lata kierowania polską Policją. Przyjmujący obowiązki komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak pogratulował odchodzącemu komendantowi ogromnej siły i wytrwałości w pełnieniu obowiązków szefa Policji oraz podziękował za ważną i potrzebną pracę na rzecz formacji. Nawiązując do powierzonego mu zadania, powiedział: – Dla mnie stanąć na czele formacji, jaką jest polska Policja, to niezwykłe wyróżnienie. Jest to dla mnie ważne zadanie, bo będę przekazywał kierowanie polską Policją z rąk gen. insp. Jarosława Szymczyka na ręce nowego komendanta głównego Policji. Chcę również oświadczyć, że jeżeli następny komendant zechce skorzystać z mojego doświadczenia i wiedzy, to jestem gotowy.

Obowiązki szefa Policji powierzono już 22 grudnia 2023 r. insp. Markowi Boroniowi.

oprac. ACh

Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk urodził się w 21 marca 1970 r. w Katowicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji (obecnie Akademia Policji) w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Służbę w Policji rozpoczął w 1990 r. w komendzie rejonowej w Gliwicach. W latach 2006–2007 był komendantem miejskim Policji w Gliwicach. We wrześniu 2007 r. został komendantem wojewódzkim Policji w Rzeszowie, w kwietniu 2008 r. – zastępcą komendanta wojewódzkiego w Katowicach (od 2011 r. jako pierwszy zastępca). W lutym 2012 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach. 27 czerwca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował go na stopień nadinspektora Policji. W lutym 2015 r. objął funkcję komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. 13 kwietnia 2016 r. został powołany na stanowisko komendanta głównego Policji. 13 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda mianował go na stopień generalnego inspektora Policji. 7 grudnia 2023 r. został odwołany ze stanowiska komendanta głównego Policji.

Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2022 r.). Był szesnastym, najdłużej urzędującym komendantem głównym w historii Policji – przez 7 lat 7 miesięcy i 24 dni.