Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Hanna Gucwińska – córka policjanta

Z dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Hanny Gucwińskiej, córki przedwojennego policjanta kom. Piotra Jurczaka. Hanna Gucwińska przez wiele lat zabiegała o pamięć o swoim ojcu, a jednocześnie o funkcjonariuszach II RP, walczyła o prawdę historyczną w sprawie mordu na polskich policjantach, o godne uczczenie ich pamięci i propagowanie wiedzy o zbrodni katyńskiej.

Brała udział w wielu wyjazdach do miejsc pamięci w Rosji. 2 września 2000 r. uczestniczyła w uroczystym otwarciu Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, gdzie leżą jeńcy obozu NKWD w Ostaszkowie, zamordowani strzałem w tył głowy w Kalininie (obecnie Twer). Na miejsce dotarła pociągiem pamięci wraz z innymi krewnymi ofiar i polskimi policjantami. Wśród pogrzebanych w Miednoje jest jej ojciec, Piotr Jurczak.

Hanna Gucwińska urodziła się 25 kwietnia 1932 r. w Warszawie, ale dzieciństwo spędziła w Gorlicach, z tych terenów pochodził ojciec, który w latach 1936–1939 służył w Myślenicach. Wcześniej przez pięć lat był funkcjonariuszem Policji Państwowej m.st. Warszawy, a jeszcze wcześniej, od 1923 r., kiedy założył policyjny mundur, służył na wschodnich terenach RP. Z niewoli radzieckiej, do której dostał się po agresji ZSRR na Polskę w 1939 r., już nie wyszedł (o nadkom. PP Piotrze Jurczaku obszernie pisaliśmy w numerze majowym „Gazety Policyjnej” z 2021 r.).  Upamiętniony jest tablicą odsłoniętą w 1998 r. na budynku KPP w Myślenicach. Jego Dąb Pamięci posadzono przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. W 2007 r., tak jak wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej, został pośmiertnie awansowany – w jego przypadku na stopień nadkomisarza.

Hanna Gucwińska przez wiele lat była związana z Dolnym Śląskiem, gdzie razem z mężem Antonim Gucwińskim prowadziła Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu. Dokumentację z archiwum rodzinnego dotyczącą ojca przekazała do zbiorów dolnośląskiej jednostki, z którą w ostatnich latach ściśle współpracowała. Izba Pamięci KWP we Wrocławiu, która powstała w 2022 r., za patrona przyjęła właśnie nadkom. Policji Państwowej Piotra Jurczaka.

Hanna Gucwińska, z domu Jurczak zgasła 12 listopada 2023 r. w Krakowie w wieku 91 lat, dwa lata wcześniej zmarł jej mąż Antoni. Była popularyzatorką wiedzy o naszych braciach mniejszych, znaną z bardzo popularnego kiedyś programu telewizyjnego „Z kamerą wśród zwierząt”, gdzie występowała razem z mężem. Cykl był emitowany przez ponad 30 lat. W 2001 r. została posłem na Sejm RP IV kadencji.

W 1998 r. odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2003 r. razem z mężem otrzymała Order Uśmiechu, jedyne odznaczenie przyznawane przez dzieci.
Nabożeństwo żałobne z asystą policyjną zostało odprawione 22 listopada br. w Kościele Garnizonowym Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, po czym odbył się pogrzeb na cmentarzu Osobowickim. Salwę honorową oddała kompania OPP we Wrocławiu, muzyczną oprawę ceremonii zapewniła orkiestra KWP we Wrocławiu. Zmarłą żegnali wraz z rodziną przyjaciele, znajomi oraz dolnośląscy policjanci. Wieniec w imieniu Komendanta Głównego Policji i komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu złożył zastępca szefa dolnośląskich policjantów insp. Mariusz Bużdygan. Hanna Gucwińska spoczęła w Alei Zasłużonych obok swojego męża.

IPK, POST

zdj. KWP we Wrocławiu